Siste oppdatering :
26/09/2023
Antibiotika   Ceftriaxone disodium  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Acantex Argentina, Chile
Amcef Mexico
Antibacin Hellas
Aurofox
Axobat Italia
Azatyl Hellas
Baktisef Tyrkia
Biotrakson Polen
Bixon Italia
Bresec Hellas
Cefaday Tyrkia
Cefonova Sverige
Cefotrix Danmark, Tyskland, Østerrike
Cefrag Italia
Cephaxon Tyrkia
Davixon Italia
Daytrix Italia
Deixim Italia
Desefin Tyrkia
Eftry Italia
Eqicept Tyrkia
Farcef Hellas
Fidato Italia
Forsef Tyrkia
Frineg Italia
Gladius Hellas
Glorixone Hellas
Kappacef Italia
Labilex Hellas
Lendacin Kroatia, Polen, Russisk, Slovenia
Lidacef Kroatia
Mesporin Portugal, Saudi-Arabia
Nevakson Tyrkia
Nilson Italia
Novocef Tyrkia
Oframax Texte introuvable (616, ), Polen
Olisef Slovenia
Panatrix Italia
Pantoxon Italia
Ragex Italia
Rocefalin Spania
Rocefin Brasil, Italia
Rocephalin Danmark, Finland, Norge, Sverige
Rocephin Canada, Hellas, Nederland, Polen, Portugal, Sveits, Sør-Afrika, Thailand, Tyrkia, Tyskland, USA
Rocephine Belgia, Frankrike, Tyskland
Sirtap Italia
Tartriakson Polen
Tercefon Østerrike
Travilan Hellas
Unacefin Tyrkia
Valexime Italia
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Ceftriaxone disodium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 & 50 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
182 Dag
589
Bevisgrad D

Glass Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
21 Dag
589
Bevisgrad D

Glass Natriumklorid 0,9 % 10 & 50 mg/ml 15°C-32°C Ikke angitt
7 Dag
589
Bevisgrad D

Glass Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
28 Dag
1452
Bevisgrad D

Glass Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Lys
24 Tid
432
Bevisgrad D

Glass Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
5 Dag
1452
Bevisgrad D

Glass Natriumklorid 0,9 % 50 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
35 Dag
589
Bevisgrad D

Glass Glukose 5 % 10 mg/ml 15°C-32°C Ikke angitt
7 Dag
589
Bevisgrad D

Glass Glukose 5 % 10 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
84 Dag
589
Bevisgrad D

Glass Glukose 5 % 20 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
432
Bevisgrad D

Glass Glukose 5 % 50 mg/ml 15°C-32°C Ikke angitt
24 Tid
589
Bevisgrad D

Glass Glukose 5 % 50 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
56 Dag
589
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 23°C Ikke angitt
3 Dag
640
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
30 Dag
640
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Glukose 5 % 2 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
14 Dag
587
Biologisk metode

Polyvinylklorid Glukose 5 % 2 mg/ml 20°C Ikke angitt
14 Dag
587
Biologisk metode

Polyvinylklorid Glukose 5 % 2 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
587
Biologisk metode

Polyvinylklorid Glukose 5 % 40 mg/ml 23°C Ikke angitt
1 Dag
640
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Glukose 5 % 40 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
640
Bevisgrad B

Polyetylen Glukose 5 % 20 mg/ml -20°C Ikke angitt
98 Dag
2110
Bevisgrad B

Polyetylen Glukose 5 % 20 mg/ml 2-8°C Ikke angitt
14 Dag
2110
Bevisgrad B

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
28 Dag
1452
Bevisgrad D

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
5 Dag
1452
Bevisgrad D

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 10 & 20 mg/ml 23°C Beskyttes mot lys
3 Dag
1840
Bevisgrad B+

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 10 & 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
30 Dag
1840
Bevisgrad B+

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
180 Dag
100
Bevisgrad D

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 mg/ml 20°C Beskyttes mot lys
5 Dag
100
Bevisgrad D

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
40 Dag
100
Bevisgrad D

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 mg/ml 8°C Beskyttes mot lys
13 Dag
1638
Bevisgrad B

Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 & 40 mg/ml -15°C Beskyttes mot lys
10 Dag
259
Bevisgrad A

Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 250 & 450 mg/ml -15°C Beskyttes mot lys
56 Dag
279
Bevisgrad B+

Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 250 & 450 mg/ml 20°C Beskyttes mot lys
24 Tid
279
Bevisgrad B+

Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 250 & 450 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
279
Bevisgrad B+

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon + antibakterielt middel 250 mg/ml -15°C Beskyttes mot lys
56 Dag
279
Bevisgrad B+

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon + antibakterielt middel 250 & 450 mg/ml 20°C Beskyttes mot lys
24 Tid
279
Bevisgrad B+

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon + antibakterielt middel 250 & 450 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
279
Bevisgrad B+

Polyisopren elastomer Glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyisopren elastomer Glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent


  Mentions Légales