Senaste uppdateringen :
26/09/2023
Antibiotikum   Ceftriaxone disodium  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Acantex Argentina, Chile
Amcef Mexiko
Antibacin Grekland
Aurofox
Axobat Italien
Azatyl Grekland
Baktisef Turkiet
Biotrakson Polen
Bixon Italien
Bresec Grekland
Cefaday Turkiet
Cefonova Sverige
Cefotrix Danmark, Österrike, Tyskland
Cefrag Italien
Cephaxon Turkiet
Davixon Italien
Daytrix Italien
Deixim Italien
Desefin Turkiet
Eftry Italien
Eqicept Turkiet
Farcef Grekland
Fidato Italien
Forsef Turkiet
Frineg Italien
Gladius Grekland
Glorixone Grekland
Kappacef Italien
Labilex Grekland
Lendacin Kroatien, Polen, Ryska, Slovenien
Lidacef Kroatien
Mesporin Portugal, Saudi-Arabien
Nevakson Turkiet
Nilson Italien
Novocef Turkiet
Oframax Texte introuvable (616, ), Polen
Olisef Slovenien
Panatrix Italien
Pantoxon Italien
Ragex Italien
Rocefalin Spanien
Rocefin Brasilien, Italien
Rocephalin Danmark, Finland, Norge, Sverige
Rocephin Förenta Staterna, Grekland, Kanada, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Sydafrikanska republiken, Thailand, Turkiet, Tyskland
Rocephine Belgien, Frankrike, Tyskland
Sirtap Italien
Tartriakson Polen
Tercefon Österrike
Travilan Grekland
Unacefin Turkiet
Valexime Italien
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Ceftriaxone disodium     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 10 & 50 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
182 Dag
589
Evidensnivå D

Glas Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
21 Dag
589
Evidensnivå D

Glas Natriumklorid 0,9 % 10 & 50 mg/ml 15°C-32°C Ej angiven
7 Dag
589
Evidensnivå D

Glas Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
28 Dag
1452
Evidensnivå D

Glas Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Ljus
24 Timma
432
Evidensnivå D

Glas Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Ej angiven
5 Dag
1452
Evidensnivå D

Glas Natriumklorid 0,9 % 50 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
35 Dag
589
Evidensnivå D

Glas Glukos 5 % 10 mg/ml 15°C-32°C Ej angiven
7 Dag
589
Evidensnivå D

Glas Glukos 5 % 10 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
84 Dag
589
Evidensnivå D

Glas Glukos 5 % 20 mg/ml 25°C Ljus
48 Timma
432
Evidensnivå D

Glas Glukos 5 % 50 mg/ml 15°C-32°C Ej angiven
24 Timma
589
Evidensnivå D

Glas Glukos 5 % 50 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
56 Dag
589
Evidensnivå D

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 23°C Ej angiven
3 Dag
640
Evidensnivå B

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
30 Dag
640
Evidensnivå B

Polyvinylklorid Glukos 5 % 2 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
14 Dag
587
Biologisk analys

Polyvinylklorid Glukos 5 % 2 mg/ml 20°C Ej angiven
14 Dag
587
Biologisk analys

Polyvinylklorid Glukos 5 % 2 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
14 Dag
587
Biologisk analys

Polyvinylklorid Glukos 5 % 40 mg/ml 23°C Ej angiven
1 Dag
640
Evidensnivå B

Polyvinylklorid Glukos 5 % 40 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
14 Dag
640
Evidensnivå B

Polyetylen Glukos 5 % 20 mg/ml -20°C Ej angiven
98 Dag
2110
Evidensnivå B

Polyetylen Glukos 5 % 20 mg/ml 2-8°C Ej angiven
14 Dag
2110
Evidensnivå B

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
28 Dag
1452
Evidensnivå D

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Ej angiven
5 Dag
1452
Evidensnivå D

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 10 & 20 mg/ml 23°C Skyddas från ljus
3 Dag
1840
Evidensnivå B+

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 10 & 20 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
30 Dag
1840
Evidensnivå B+

Spruta polypropen Vatten för injektion 100 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
180 Dag
100
Evidensnivå D

Spruta polypropen Vatten för injektion 100 mg/ml 20°C Skyddas från ljus
5 Dag
100
Evidensnivå D

Spruta polypropen Vatten för injektion 100 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
40 Dag
100
Evidensnivå D

Spruta polypropen Vatten för injektion 100 mg/ml 8°C Skyddas från ljus
13 Dag
1638
Evidensnivå B

Spruta polypropen NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 10 & 40 mg/ml -15°C Skyddas från ljus
10 Dag
259
Evidensnivå A

Spruta polypropen Glukos 5 % 250 & 450 mg/ml -15°C Skyddas från ljus
56 Dag
279
Evidensnivå B+

Spruta polypropen Glukos 5 % 250 & 450 mg/ml 20°C Skyddas från ljus
24 Timma
279
Evidensnivå B+

Spruta polypropen Glukos 5 % 250 & 450 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
279
Evidensnivå B+

Spruta polypropen Vatten för injektion + bakteriostatisk substans 250 mg/ml -15°C Skyddas från ljus
56 Dag
279
Evidensnivå B+

Spruta polypropen Vatten för injektion + bakteriostatisk substans 250 & 450 mg/ml 20°C Skyddas från ljus
24 Timma
279
Evidensnivå B+

Spruta polypropen Vatten för injektion + bakteriostatisk substans 250 & 450 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
279
Evidensnivå B+

Polyisopren elastomer Glukos 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
604
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Polyisopren elastomer Glukos 5 % 5 & 40 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
604
Tillverkarens stabilitetsuppgifter


  Mentions Légales