Posledná aktualizácia :
26/09/2023
Antibiotikum   Ceftriaxone disodium  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Acantex Argentína, Čile
Amcef Mexiko
Antibacin Grécko
Aurofox
Axobat Taliansko
Azatyl Grécko
Baktisef Turecko
Biotrakson Poľsko
Bixon Taliansko
Bresec Grécko
Cefaday Turecko
Cefonova Švédsko
Cefotrix Dánsko, Nemecko, Rakúsko
Cefrag Taliansko
Cephaxon Turecko
Davixon Taliansko
Daytrix Taliansko
Deixim Taliansko
Desefin Turecko
Eftry Taliansko
Eqicept Turecko
Farcef Grécko
Fidato Taliansko
Forsef Turecko
Frineg Taliansko
Gladius Grécko
Glorixone Grécko
Kappacef Taliansko
Labilex Grécko
Lendacin Chorvátsko, Poľsko, Ruský, Slovinsko
Lidacef Chorvátsko
Mesporin Portugalsko, Saudská Arábia
Nevakson Turecko
Nilson Taliansko
Novocef Turecko
Oframax Texte introuvable (616, ), Poľsko
Olisef Slovinsko
Panatrix Taliansko
Pantoxon Taliansko
Ragex Taliansko
Rocefalin Španielsko
Rocefin Brazília, Taliansko
Rocephalin Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko
Rocephin Grécko, Holandsko, Juhoafrická republika, Kanada, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Thajsko, Turecko
Rocephine Belgicko, Francúzsko, Nemecko
Sirtap Taliansko
Tartriakson Poľsko
Tercefon Rakúsko
Travilan Grécko
Unacefin Turecko
Valexime Taliansko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Ceftriaxone disodium     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 10 & 50 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
182 Dní
589
Úroveň dôkazov D

Sklo 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
21 Dní
589
Úroveň dôkazov D

Sklo 0,9% chlorid sodný 10 & 50 mg/ml 15°C-32°C Nešpecifikované
7 Dní
589
Úroveň dôkazov D

Sklo 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
28 Dní
1452
Úroveň dôkazov D

Sklo 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C Za svetla
24 Hodín
432
Úroveň dôkazov D

Sklo 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
5 Dní
1452
Úroveň dôkazov D

Sklo 0,9% chlorid sodný 50 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
35 Dní
589
Úroveň dôkazov D

Sklo 5% glukóza 10 mg/ml 15°C-32°C Nešpecifikované
7 Dní
589
Úroveň dôkazov D

Sklo 5% glukóza 10 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
84 Dní
589
Úroveň dôkazov D

Sklo 5% glukóza 20 mg/ml 25°C Za svetla
48 Hodín
432
Úroveň dôkazov D

Sklo 5% glukóza 50 mg/ml 15°C-32°C Nešpecifikované
24 Hodín
589
Úroveň dôkazov D

Sklo 5% glukóza 50 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
56 Dní
589
Úroveň dôkazov D

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 40 mg/ml 23°C Nešpecifikované
3 Dní
640
Úroveň dôkazov B

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 40 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
30 Dní
640
Úroveň dôkazov B

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 2 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
14 Dní
587
Biologická analýza

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 2 mg/ml 20°C Nešpecifikované
14 Dní
587
Biologická analýza

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 2 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
14 Dní
587
Biologická analýza

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 40 mg/ml 23°C Nešpecifikované
1 Dní
640
Úroveň dôkazov B

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 40 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
14 Dní
640
Úroveň dôkazov B

Polyetylén 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Nešpecifikované
98 Dní
2110
Úroveň dôkazov B

Polyetylén 5% glukóza 20 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
14 Dní
2110
Úroveň dôkazov B

Polyolefín 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
28 Dní
1452
Úroveň dôkazov D

Polyolefín 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
5 Dní
1452
Úroveň dôkazov D

Etylénvinylacetát 0,9% chlorid sodný 10 & 20 mg/ml 23°C Chránené pred svetlom
3 Dní
1840
Úroveň dôkazov B+

Etylénvinylacetát 0,9% chlorid sodný 10 & 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
30 Dní
1840
Úroveň dôkazov B+

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 100 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
180 Dní
100
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 100 mg/ml 20°C Chránené pred svetlom
5 Dní
100
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 100 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
40 Dní
100
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 100 mg/ml 8°C Chránené pred svetlom
13 Dní
1638
Úroveň dôkazov B

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 10 & 40 mg/ml -15°C Chránené pred svetlom
10 Dní
259
Úroveň dôkazov A

Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 250 & 450 mg/ml -15°C Chránené pred svetlom
56 Dní
279
Úroveň dôkazov B+

Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 250 & 450 mg/ml 20°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
279
Úroveň dôkazov B+

Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 250 & 450 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
279
Úroveň dôkazov B+

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu + antibakteriálna látka 250 mg/ml -15°C Chránené pred svetlom
56 Dní
279
Úroveň dôkazov B+

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu + antibakteriálna látka 250 & 450 mg/ml 20°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
279
Úroveň dôkazov B+

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu + antibakteriálna látka 250 & 450 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
279
Úroveň dôkazov B+

Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 5 & 40 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
604
Údaje o stabilite od výrobcu

Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 5 & 40 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
604
Údaje o stabilite od výrobcu


  Mentions Légales