Siste oppdatering :
27/10/2020
Kreft narkotika   Etoposide  
Injeksjon
Mikstur
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Eposin Belgia, Colombia, Malaysia, Norge, Storbritannia, Sverige, Sør-Afrika
Etocris Argentina, Chile, Peru
Etolon India
Etomedac Luxembourg, Tyskland
Etonolver Venezuela
Etoposide Frankrike, Hellas, Nederland
Etosid Egypt, India, Malaysia
Eunades Brasil
Exitop Finland, Sverige, Tyskland
Fytosid Egypt, India, Malaysia
Lastet De forente arabiske emirater, Egypt, Iran, Italia, Polen, Tyrkia, Ungarn
Onkoposid Tyskland
Riboposid Tyskland
Sedol Peru
Toposin Nederland
Tosuben Mexico
Vepesid Australia, Belgia, Canada, Colombia, Danmark, Egypt, Finland, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Luxembourg, Nederland, Polen, Saudi-Arabia, Slovenia, Spania, Sveits, Sør-Afrika, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA, Østerrike
Vepeside Marokko, Tunisia
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Etoposide     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,2 mg/ml ? Ikke angitt
7 Dag
504
Bevisgrad A

Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,4 mg/ml 20°C-22°C Lys
4 Dag
482
Bevisgrad A

Glass Natriumklorid 0,9 % 0,2 mg/ml 24°C Lys
22 Dag
1613
Bevisgrad B

Glass Natriumklorid 0,9 % 0,2 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
1613
Bevisgrad B

Glass Natriumklorid 0,9 % 0,3 mg/ml 24°C Lys
2 Dag
1613
Bevisgrad B

Glass Natriumklorid 0,9 % 0,3 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
7 Dag
1613
Bevisgrad B

Glass Natriumklorid 0,9 % 0,4 mg/ml 24°C Ikke angitt
24 Tid
161
Bevisgrad B

Glass Natriumklorid 0,9 % 0,4 mg/ml 24°C Lys
24 Tid
1613
Bevisgrad B

Glass Natriumklorid 0,9 % 0,4 mg/ml 4°C Ikke angitt
24 Tid
161
Bevisgrad B

Glass Natriumklorid 0,9 % 0,4 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
2 Dag
1613
Bevisgrad B

Glass Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 24°C Lys
5 Dag
1613
Bevisgrad B

Glass Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
7 Dag
1613
Bevisgrad B

Glass Natriumklorid 0,9 % 12 mg/ml 24°C Lys
7 Dag
1613
Bevisgrad B

Glass Natriumklorid 0,9 % 12 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
1613
Bevisgrad B

Glass Ringers laktatoppløsning 0,4 mg/ml 20°C-22°C Lys
4 Dag
482
Bevisgrad A

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0.25 mg/ml 8-12°C Ikke angitt
21 Dag
2167
Bevisgrad D

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0.4 mg/ml 20-23°C Lys
7 Dag
2167
Bevisgrad D

Polypropylen Glukose 5 % 0,157 mg/ml 25°C Med eller uten lys
48 Tid
152
Joker

Polypropylen Glukose 5 % 0,157 mg/ml 4°C Med eller uten lys
48 Tid
152
Joker

Polyetylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,05 & 0,2 mg/ml 20-25°C Med eller uten lys
7 Dag
1722
Bevisgrad A

Polyetylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,05 & 0,2 mg/ml 25°C Med eller uten lys
8 Dag
1520
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyetylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,05 & 0,2 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
7 Dag
1722
Bevisgrad A

Polyetylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,05 & 0,2 mg/ml 4°C Med eller uten lys
8 Dag
1520
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,4 mg/ml 24°C Ikke angitt
24 Tid
161
Bevisgrad B

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,4 mg/ml 4°C Ikke angitt
24 Tid
161
Bevisgrad B

Elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,4 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4304
Elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,4 mg/ml 33°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4304
Elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,6 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
8 Tid
4304
Elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,6 mg/ml 33°C Beskyttes mot lys
6 Tid
4304
Elastomer Natriumklorid 0,9 % 0,1 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4304
Elastomer Natriumklorid 0,9 % 0,1 mg/ml 33°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4304
Elastomer Glukose 5 % 0,1 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
12 Tid
4304
Elastomer Glukose 5 % 0,1 mg/ml 33°C Beskyttes mot lys
12 Tid
4304
Polyolefin NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,4 mg/ml 23-27°C Lys
21 Dag
4369
Bevisgrad A +

Polyolefin NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,6 mg/ml 23-27°C Lys
21 Dag
4369
Bevisgrad A +

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,4 mg/ml 25°C Lys
21 Dag
4024
Bevisgrad C

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,6 mg/ml 25°C Lys
21 Dag
4024
Bevisgrad C

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0.25 mg/ml 20°C Beskyttes mot lys
5 Dag
3670
Bevisgrad A +

Polyolefin Glukose 5 % 0,38 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
61 Dag
4125
Bevisgrad A +

Polyolefin Glukose 5 % 0,4 mg/ml 25°C Lys
21 Dag
4024
Bevisgrad C

Polyolefin Glukose 5 % 0,6 mg/ml 25°C Lys
21 Dag
4024
Bevisgrad C

Polyolefin Glukose 5 % 0,74 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
61 Dag
4125
Bevisgrad A +

Polyolefin Glukose 5 % 1,26 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
61 Dag
4125
Bevisgrad A +

Polyolefin Glukose 5 % 1,75 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
28 Dag
4125
Bevisgrad A +


  Mentions Légales