Последно актуализиране :
21/10/2020
противораково лекарство   Etoposide  
Инжекция/Инжекционен
Орален разтвор
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Eposin Белгия, Великобритания, Колумбия, Малайзия, Норвегия, Швеция, Южноафриканска република / ЮАР
Etocris Аржентина, Перу, Чили
Etolon Индия
Etomedac Германия, Люксенбург
Etonolver Венецуела
Etoposide Гърция, Франция, Холандия
Etosid Египет, Индия, Малайзия
Eunades Бразилия
Exitop Германия, Финландия, Швеция
Fytosid Египет, Индия, Малайзия
Lastet Египет, Иран, Италия, Обединени арабски емирства, Полша, Турция, Унгария
Onkoposid Германия
Riboposid Германия
Sedol Перу
Toposin Холандия
Tosuben Мексико
Vepesid Австралия, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Египет, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Люксенбург, Полша, Саудитска Арабия, Словения, Съединени Американски щати / САЩ, Турция, Унгария, Финландия, Холандия, Хърватия, Швейцария, Южноафриканска република / ЮАР
Vepeside Мароко, Тунис
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Etoposide     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност Библиография
Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,2 mg/ml ? Не е уточнено
7 Ден
504
Степен на доказаност A

Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,4 mg/ml 20°C-22°C Светлина
4 Ден
482
Степен на доказаност A

Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,2 mg/ml 24°C Светлина
22 Ден
1613
Степен на доказаност B

Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,2 mg/ml 4°C Защита от светлина
14 Ден
1613
Степен на доказаност B

Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,3 mg/ml 24°C Светлина
2 Ден
1613
Степен на доказаност B

Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,3 mg/ml 4°C Защита от светлина
7 Ден
1613
Степен на доказаност B

Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,4 mg/ml 24°C Не е уточнено
24 Час
161
Степен на доказаност B

Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,4 mg/ml 24°C Светлина
24 Час
1613
Степен на доказаност B

Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,4 mg/ml 4°C Не е уточнено
24 Час
161
Степен на доказаност B

Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,4 mg/ml 4°C Защита от светлина
2 Ден
1613
Степен на доказаност B

Стъкло Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 24°C Светлина
5 Ден
1613
Степен на доказаност B

Стъкло Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 4°C Защита от светлина
7 Ден
1613
Степен на доказаност B

Стъкло Sodium chloride 0,9% 12 mg/ml 24°C Светлина
7 Ден
1613
Степен на доказаност B

Стъкло Sodium chloride 0,9% 12 mg/ml 4°C Защита от светлина
14 Ден
1613
Степен на доказаност B

Стъкло Ринтер лактат 0,4 mg/ml 20°C-22°C Светлина
4 Ден
482
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 0.25 mg/ml 8-12°C Не е уточнено
21 Ден
2167
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 0.4 mg/ml 20-23°C Светлина
7 Ден
2167
Степен на доказаност D

Полипропилен Glucose 5% 0,157 mg/ml 25°C С или без светлина
48 Час
152
Жокер

Полипропилен Glucose 5% 0,157 mg/ml 4°C С или без светлина
48 Час
152
Жокер

Полиетилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,05 & 0,2 mg/ml 20-25°C С или без светлина
7 Ден
1722
Степен на доказаност A

Полиетилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,05 & 0,2 mg/ml 25°C С или без светлина
8 Ден
1520
Данни за стабилност на производителя

Полиетилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,05 & 0,2 mg/ml 4°C Защита от светлина
7 Ден
1722
Степен на доказаност A

Полиетилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,05 & 0,2 mg/ml 4°C С или без светлина
8 Ден
1520
Данни за стабилност на производителя

Полиетилен Sodium chloride 0,9% 0,4 mg/ml 24°C Не е уточнено
24 Час
161
Степен на доказаност B

Полиетилен Sodium chloride 0,9% 0,4 mg/ml 4°C Не е уточнено
24 Час
161
Степен на доказаност B

Еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,4 mg/ml 25°C Защита от светлина
24 Час
4304
Еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,4 mg/ml 33°C Защита от светлина
24 Час
4304
Еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,6 mg/ml 25°C Защита от светлина
8 Час
4304
Еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,6 mg/ml 33°C Защита от светлина
6 Час
4304
Еластомер Sodium chloride 0,9% 0,1 mg/ml 25°C Защита от светлина
24 Час
4304
Еластомер Sodium chloride 0,9% 0,1 mg/ml 33°C Защита от светлина
24 Час
4304
Еластомер Glucose 5% 0,1 mg/ml 25°C Защита от светлина
12 Час
4304
Еластомер Glucose 5% 0,1 mg/ml 33°C Защита от светлина
12 Час
4304
Полиолефин NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,4 mg/ml 23-27°C Светлина
21 Ден
4369
Степен на доказаност A+

Полиолефин NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,6 mg/ml 23-27°C Светлина
21 Ден
4369
Степен на доказаност A+

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,4 mg/ml 25°C Светлина
21 Ден
4024
Степен на доказаност C

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,6 mg/ml 25°C Светлина
21 Ден
4024
Степен на доказаност C

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0.25 mg/ml 20°C Защита от светлина
5 Ден
3670
Степен на доказаност A+

Полиолефин Glucose 5% 0,38 mg/ml 25°C Защита от светлина
61 Ден
4125
Степен на доказаност A+

Полиолефин Glucose 5% 0,4 mg/ml 25°C Светлина
21 Ден
4024
Степен на доказаност C

Полиолефин Glucose 5% 0,6 mg/ml 25°C Светлина
21 Ден
4024
Степен на доказаност C

Полиолефин Glucose 5% 0,74 mg/ml 25°C Защита от светлина
61 Ден
4125
Степен на доказаност A+

Полиолефин Glucose 5% 1,26 mg/ml 25°C Защита от светлина
61 Ден
4125
Степен на доказаност A+

Полиолефин Glucose 5% 1,75 mg/ml 25°C Защита от светлина
28 Ден
4125
Степен на доказаност A+


  Mentions Légales