Τελευταία ενημέρωση :
14/06/2024
Αναλγητικό   Butorphanol tartrate  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Dolorex Γαλλία
Torbugesic Γαλλία
Βιβλιογραφία   Ενέσιμο   Βιβλιογραφία : Butorphanol tartrate  
τύπος δημοσίευση
3 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of amifostine with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 2208-2212.
59 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF, Kim MC.
Compatibility of remifentanil hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 2192-2196.
81 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of piperacillin sodium plus tazobactam with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 672-678.
84 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Visual, turbidimetric, and particle-content assessment of compatibility of vinorelbine tartrate with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 495-499.
99 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of aztreonam with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 1086-1090.
169 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Physical compatibility of melphalan with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1993 ; 50: 2359-2363.
181 εφημερίδα Fuchao Chen, Hui Xiong, Jinguo Yang, Baoxia Fang, Jun Zhu, Benhong Zhou.
Butorphanol and Ketamine Combined in Infusion Solutions for Patient-Controlled Analgesia Administration: A Long-Term Stability Study.
Med Sci Monit 2015 ; 21:1138-1145.
182 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of granisetron hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 56-60.
244 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of filgrastim with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 1907-1913.
248 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Turbidimetric assessment of the compatibility of taxol with 42 other drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1993 ; 50: 300-304.
249 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of thiotepa (lyophilized) with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 1041-1045.
251 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of doxorubicin hydrochloride liposome injection with selected other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 2708-2713.
299 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Compatibility of cisatracurium besylate with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1735-1741.
300 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of propofol injectable emulsion with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1287-1292.
301 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF, Baker MB, Walter WV, Mirtallo JM.
Compatibility of parenteral nutrient solutions with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1295-1300.
307 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of allopurinol sodium with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 1792-1799.
335 εφημερίδα Trissel LA, Bready BB, Kwan JW, Santiago NM.
Visual compatibility of sargramostim with selected antineoplasic agents, anti-infectives, or other drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1992 ; 49: 402-406.
384 εφημερίδα Colucci RD, Cobuzzi LE, Halpern NA.
Visual compatibility of esmolol hydrochloride and various injectable drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1988 ; 45: 630-632.
386 εφημερίδα Colucci RD, Cobuzzi LE, Halpern NA.
Visual compatibility of labetalol hydrochloride injection with various injectable drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1988 ; 45: 1357-1358.
404 εφημερίδα Forman JK, Souney PF.
Visual compatibility of midazolam hydrochloride with common preoperative injectable medications.
Am J Hosp Pharm 1987 ; 44: 2298-2299.
492 εφημερίδα Trissel LA, Parks NPT, Santiago NM.
Visual compatibility of fludarabine phosphate with antineoplastic drugs, anti-infectives, and other selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1991 ; 48: 2186-2189.
668 εφημερίδα Chen, Fu-Chao; Shi, Xiao-Ya; Li, Peng; Yang, Jin-Guo; Zhou, Ben-Hong.
Stability of Butorphanol–Tropisetron Mixtures in 0.9% Sodium Chloride Injection for Patient-Controlled Analgesia Use.
Medicine 2015 ; 94(6):e432.
905 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Screening teniposide for Y-site physical incompatibilities.
Hosp Pharm 1994 ; 29: 1010-1017.
921 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Incompatibility and compatibility of amphotericin B cholesteryl sulfate complex with selected other drugs during simulated Y-site administration.
Hosp Pharm 1998 ; 33: 284-292.
1315 εφημερίδα Halpern NA, Colucci RD, Alicea M, Greenstein R.
Visual compatibility of enalaprilat with commonly used critical care medications during simulated Y-site injection.
Int J Pharm Clin Pharmacol Ther Tox 1989 ; 27: 294-297.
1410 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF, Simmons M.
Compatibility of etoposide phosphate with selected drugs during simulated Y-site injection.
J Am Pharm Assoc 1999 ; 39: 141-145.
1415 εφημερίδα Trissel L.A, Gilbert D.L, Martinez J.F, Baker M.B, Walter W.V, Mirtallo J.M.
Compatibility of medications with 3-in-1 parenteral nutrition admixtures.
JPEN 1999 ; 23: 67-74.
1423 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Compatibility of gemcitabine hyrochloride with 107 selected drugs during simulated Y-site injection.
J Am Pharm Assoc 1999 ; 39: 514-518.
1490 εφημερίδα Halpern NA, Colucci RD, Alicea M, Greenstein R.
The compatibility of nicardipine hydrochloride injection with various ICU medications during simulated Y-site injection.
Int J Pharm Clin Pharmacol Ther Tox 1989 ; 27: 250-254.
1496 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Screening cladribine for Y-site physical compatibility with selected drugs.
Hosp Pharm 1996 ; 31: 1425-1428.
1625 εφημερίδα Trissel LA, Saenz C, Williams YW, Ingram D.
Incompatibilities of lansoprazole injection with other drugs during simulated Y-site coadministration.
Int J Pharm Compound 2001 ; 5: 314-321.
1662 εφημερίδα Trissel LA, Saenz CA, Ingram DS, Ogundele AB.
Compatibility screening of oxaliplatin during simulated Y-site administration with other drugs.
J Oncol Pharm Practice 2002 ; 8: 33-37.
1712 εφημερίδα Trissel LA, Saenz CA.
Compatibility screening of Precedex during simulated Y-site administration with other drugs.
Int J Pharm Compound 2002 ; 6: 230-233.
1713 εφημερίδα Trissel LA, Saenz CA.
Compatibility screening of bivalirudin during simulated Y-site administration with other drugs.
Int J Pharm Compound 2002 ; 6: 311-315.
1721 εφημερίδα Trissel LA, Williams KY, Baker MB.
Compatibility screening of Hextend during simulated Y-site administration with other drugs.
Int J Pharm Compound 2001 ; 5: 69-72.
1754 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Wolkin AC.
Compatibility of docetaxel with selected drugs during simulated Y-site administration.
Int J Pharm Compound 1999 ; 3: 241-244.
1803 εφημερίδα Trissel, LA, Saenz CA, Ogundele OB, Ingram D, Baker MB.
Compatibility of fenoldopam mesylate with other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2003 ; 60: 80-85.
1925 εφημερίδα Trissel LA , Williams KY, Gilbert DL.
Compatibility screening of linezolid injection during simulated Y-site administration with other drugs and infusion solutions.
J Am Pharm Assoc 2000 ; 40: 515-519.
1953 εφημερίδα Trissel LA, Saenz CA, Ogundele AB, Ingram DS.
Physical compatibility of pemetrexed disodium with other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2004 ; 61: 2289-2293.
3378 εφημερίδα Chen F-C, Fang B-X, Li P, Yang J-G, Zhou B-H.
Compatibility of butorphanol and droperidol in 0.9% sodium chloride injection
Am J Health-Syst Pharm 2013 ; 70:515-519.
3599 Εργαστήριο Glycopyrrolate Injection U.S.P. - Summary of Product Characteristics
Amco Amdipharm Mercry 2013
3644 Εργαστήριο Calcium gluconate® - Summary of Product Characteristics
Hameln Pharmaceuticals 2010
3780 εφημερίδα Chen F, Peng L, Zhou B, Fang B, Yang Y.
Stability of an epidural analgesic admixture containing butorphanol tartrate and ropivacaine hydrochloride
EJHP 2015 ;22:7-11
3805 εφημερίδα Chen F.C, Xiong H, Liu H.M, Fang B.X, Li P.
Compatibility of butorphanol with granisetron in 0.9% sodium chloride injection packaged in glass bottles or polyolefin bags.
Am J Health-Syst Pharm 2015 ; 72:1374-1378.
3838 Εργαστήριο Magnesium Sulphate - Summary of Product Characteristics
Martindale Pharmaceuticals Ltd 2007
4115 εφημερίδα Fang B, Wang L, Gu J, Chen F, Shi X.
Physicochemical stability of ternary admixtures of butorphanol, ketamine, and droperidol in polyolefin bags for patient-controlled analgesia use.
Drug Design Dev Ther 2016 ;10:3873-3878

  Mentions Légales