Cập nhật lần cuối :
18/04/2024
Thuốc gây mê    Amobarbital sodium  
Dạng tiêm
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Amytal Sodium Hoa Kỳ
Khả năng tương thích   Dạng tiêm   Khả năng tương thích : Amobarbital sodium              
Màn hình này cho biết khả năng tương thích hoặc không tương thích, trong trường hợp này là loại không tương thích (kết tủa, thay đổi màu sắc, sửa đổi nhũ tương, v.v.). Sự tương hợp được chỉ ra ở đây chủ yếu chỉ là vật lý, với độ ổn định hóa học của mỗi phân tử hiếm khi được đánh giá. Việc đánh giá các hỗn hợp này được nghiên cứu để xem xét khả năng sử dụng vị trí Y cho bệnh nhân. Những dữ liệu này không thể được sử dụng để tạo hỗn hợp trước trong túi hoặc ống tiêm. Loại thông tin này có sẵn trong màn hình "Độ ổn định trong hỗn hợp».
Phân tử Dung môi Mục lục

  Mentions Légales