Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Γενικό αναισθητικό   Amobarbital sodium  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Amytal Sodium Η.Π.Α.
Συμβατότητες    Ενέσιμο   Συμβατότητες : Amobarbital sodium              
Σε αυτή την οθόνη εμφανίζονται οι συμβατότητες ή ασυμβατότητες. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται το είδος της ασυμβατότητας (ίζημα, αλλαγή χρώματος, μεταβολή γαλακτώματος, κλπ). Οι συμβατότητες που παρουσιάζονται εδώ είναι κυρίως φυσικές, ενώ η χημική σταθερότητα κάθε μορίου σπάνια περιλαμβάνεται. Η αξιολόγηση αυτών των μιγμάτων μελετήθηκε προκειμένου να εκτιμηθεί η πιθανότητα χορήγησης στον ασθενή στο Υ κέντρο. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκ των προτέρων δημιουργία μιγμάτων σε ασκούς ή σύριγγες. Αυτό το είδος πληροφορίας υπάρχει και μπορεί να αναζητηθεί στην οθόνη «Σταθερότητα σε μίγμα».
Συστατικό Διαλυτικό Βιβλιογραφία

  Mentions Légales