Son güncelleme :
18/04/2024
Genel anestezik   Amobarbital sodium  
Enjeksiyon
Çözeltilerin stabilitesi Karışımlardaki stabilitesi Stabiliteyi etkileyen faktörler Uyumluluk Uygulama yöntemi Kaynaklar Pdf
   Kimyasal yapı   

Ticari isim   Ticari isim     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Amytal Sodium Amerika Birleşik Devletleri
Uyumluluk   Enjeksiyon    Uyumluluk : Amobarbital sodium              
Bu ekran, bu durumda uyumsuzluk tipiyle (çökelme, renk değişimi, bir emülsiyonun modifikasyonu, vb.) Uyumlulukları veya uyumsuzlukları gösterir. Burada gösterilen uyumluluklar çoğunlukla yalnızca fizikseldir ve her molekülün kimyasal stabilitesi nadiren değerlendirilir. Bu karışımların değerlendirilmesi, hastaya Y bölgesi uygulama olasılığını göz önünde bulundurmak için çalışıldı. Bu veriler önceden torba veya şırıngalarda karışım yapmak için kullanılamaz. Bu tür bilgiler "Karışımda stabilite" ekranında mevcuttur.
Bileşik Çözücü Kaynaklar

  Mentions Légales