Viimane versioon :
18/04/2024
üldanesteetikum   Amobarbital sodium  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Amytal Sodium Ameerika ühendriigid
Sobimatus   Süsteravim   Sobimatus : Amobarbital sodium              
Sellel lehel kuvatakse sobimatusi ja sobimatuse tüüpi (sadenemine, värvuse muutus, emulsiooni modifitseerumine jne). Enamasti on siin lehel kuvatud füüsikalised sobimatused, kuna molekulide keemilist stabiilsust hinnatakse harva. Hinnatud on segude sobivust Y-liinis. Antud infot ei saa kasutada ravimite sobivuse hindamiseks juhul, kui ravimid on segatud süstaldes või infusioonikottides. See info on lehel « stabiilsus segudes ».
Ingredient Lahusti Viited

  Mentions Légales