Senaste uppdateringen :
21/03/2023
Vasodilaterare   Isosorbide dinitrate  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Angsobide Malaysia
Cedocard Nederländerna
Diniket Italien
Dinit Finland
Dinitrato de isosorbida Peru
Ekilbran Mexiko
Hadirax Mexiko
Isobid Peru
Isoket Egypten, Förenade Arabemiraten, Irland, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Österrike, Peru, Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Ungern, Venezuela
Isonit Ecuador, Peru
Isosorbida dinitrato Mexiko
Isosorbide dinitrate Irland, Storbritannien
Nitrosid Finland
Nitrosorbide Italien
Risordan Frankrike
Sorbidilat Schweiz
Zanisor Mexiko
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Isosorbide dinitrate     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Glas Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
350

Polyetylen NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,02 mg/ml 22°C Skyddas från ljus
24 Timma
1067
Evidensnivå C

Polyetylen NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,02 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
24 Timma
1067
Evidensnivå C

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
350

Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 0,6 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
28 Dag
4374
Evidensnivå C+


  Mentions Légales