Cập nhật lần cuối :
18/04/2024
Kháng sinh   Cefazolin sodium  
Dạng tiêm
Thuốc nhỏ mắt
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Acef Ý
Ancef Hoa Kỳ
Basocef Đức
Biofazolin Ba Lan
Brizolina Tây Ban Nha
Cecan Peru
Cefabiozim Ý
Cefacidal Chile, Colombia, Hà Lan, Luxembourg, Mexico, Morocco
Cefadin Ấn Độ
Cefamezin Tunisia
Cefazil Ý
Cefozin Thổ Nhĩ Kỳ
Cromezin Ý
Eqizolin Thổ Nhĩ Kỳ
Fazoplex Tây Ban Nha
Intrazolina Tây Ban Nha
Kefzol Áo, Bỉ, Thụy Sỹ
Kurgan Tây Ban Nha
Nefazol Ý
Recef Ý
Sefamax Thổ Nhĩ Kỳ
Sefazol Thổ Nhĩ Kỳ
Sicef Ý
Tasep Tây Ban Nha
Tecfazolina Tây Ban Nha
Totacef Ý
Vifazolin Hy Lạp
Zepilen Thái Lan
Zolicef Áo
Zolival Tây Ban Nha
Độ ổn định khi trộn lẫn   Dạng tiêm   Độ ổn định khi trộn lẫn : Cefazolin sodium     
Bao bì Dung môi Nồng độ Phân tử Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 10 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Cefpirome sulfate 50 mg/ml
23°C
8 Giờ
Tránh ánh sáng 280
Cấp độ bằng chứng B+
Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 10 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Clindamycin phosphate 9 mg/ml
25°C
48 Giờ
Ánh sáng 418
Cấp độ bằng chứng D
Thủy tinh NaCl 0,9% 10 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Dạng tiêm   Gentamicin sulfate 0,8 mg/ml
25°C
12 Giờ
Ánh sáng 695
JOKER
Thủy tinh NaCl 0,9% 20 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Ranitidine hydrochloride 0,5 mg/ml
25°C
4 Giờ
2355
Cấp độ bằng chứng D
Thủy tinh Glucose 5% 5 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Magnesium sulfate 10 & 20 mg/ml
25°C
20 Giờ
Tránh ánh sáng 630
Cấp độ bằng chứng D
Thủy tinh Glucose 5% 10 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Dạng tiêm   Gentamicin sulfate 0,8 mg/ml
25°C
1 Giờ
Ánh sáng 695
JOKER
Thủy tinh Glucose 5% 10 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Palonosetron hydrochloride 25 µg/ml
25°C
4 Giờ
2214
Cấp độ bằng chứng A+
Thủy tinh Dung dịch Ringer’s lactate 10 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Cefpirome sulfate 50 mg/ml
23°C
8 Giờ
Tránh ánh sáng 280
Cấp độ bằng chứng B+
Thủy tinh NaCl 0,45% 10 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Cefpirome sulfate 50 mg/ml
23°C
8 Giờ
Tránh ánh sáng 280
Cấp độ bằng chứng B+
Thủy tinh Không 10 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Metronidazole 5 mg/ml
25°C
7 Ngày
Tránh ánh sáng 631
Cấp độ bằng chứng D
Thủy tinh Không 10 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Metronidazole 5 mg/ml
5°C
12 Ngày
Tránh ánh sáng 631
Cấp độ bằng chứng D
Thủy tinh Không 10 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Metronidazole 5 mg/ml
8°C
3 Ngày
Tránh ánh sáng 671
Cấp độ bằng chứng C
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 5 & 20 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Aztreonam 10 & 20 mg/ml
23°C-25°C
48 Giờ
Tránh ánh sáng 426
Cấp độ bằng chứng A
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 5 & 20 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Aztreonam 10 & 20 mg/ml
4°C-5°C
7 Ngày
Tránh ánh sáng 426
Cấp độ bằng chứng A
Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 5 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Tenoxicam 0,2 mg/ml
4°C
72 Giờ
Không rõ 1951
Cấp độ bằng chứng B
Nhựa polyvinyl chloride Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Ceftazidime 0,5 mg/ml
25°C
2 Ngày
Tránh ánh sáng 3888
Cấp độ bằng chứng D
Nhựa polyvinyl chloride Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Gentamicin sulfate 0,02 mg/ml
25°C
4 Ngày
Tránh ánh sáng 3888
Cấp độ bằng chứng D
Nhựa polyvinyl chloride Extraneal® (Baxter) 0,125 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Ceftazidime 0,125 mg/ml
25°C
24 Giờ
Không rõ 3651
Cấp độ bằng chứng C
Nhựa polyvinyl chloride Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Ceftazidime 0,5 mg/ml
37°C
24 Giờ
Tránh ánh sáng 3888
Cấp độ bằng chứng D
Nhựa polyvinyl chloride Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Gentamicin sulfate 0,02 mg/ml
37°C
24 Giờ
Tránh ánh sáng 3888
Cấp độ bằng chứng D
Nhựa polyvinyl chloride Extraneal® (Baxter) 0,125 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Ceftazidime 0,125 mg/ml
37°C
24 Giờ
Không rõ 3651
Cấp độ bằng chứng C
Nhựa polyvinyl chloride Extraneal® (Baxter) 0,125 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Ceftazidime 0,125 mg/ml
4°C
7 Ngày
Tránh ánh sáng 3651
Cấp độ bằng chứng C
Nhựa polyvinyl chloride Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Ceftazidime 0,5 mg/ml
4°C
14 Ngày
Tránh ánh sáng 3888
Cấp độ bằng chứng D
Nhựa polyvinyl chloride Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Gentamicin sulfate 0,02 mg/ml
4°C
14 Ngày
Tránh ánh sáng 3888
Cấp độ bằng chứng D
Nhựa polyolefin Không 10 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Linezolid 2 mg/ml
23°C
3 Ngày
Tránh ánh sáng 1659
Cấp độ bằng chứng A+
Nhựa polyolefin Không 10 mg/ml
Dạng tiêm   Cefazolin sodium   
Dạng tiêm   Linezolid 2 mg/ml
4°C
7 Ngày
Tránh ánh sáng 1659
Cấp độ bằng chứng A+

  Mentions Légales