Siste oppdatering :
18/04/2024
Antibiotika   Cefazolin sodium  
Injeksjon
Øyedråper
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Acef Italia
Ancef USA
Basocef Tyskland
Biofazolin Polen
Brizolina Spania
Cecan Peru
Cefabiozim Italia
Cefacidal Chile, Colombia, Luxembourg, Marokko, Mexico, Nederland
Cefadin India
Cefamezin Tunisia
Cefazil Italia
Cefozin Tyrkia
Cromezin Italia
Eqizolin Tyrkia
Fazoplex Spania
Intrazolina Spania
Kefzol Belgia, Sveits, Østerrike
Kurgan Spania
Nefazol Italia
Recef Italia
Sefamax Tyrkia
Sefazol Tyrkia
Sicef Italia
Tasep Spania
Tecfazolina Spania
Totacef Italia
Vifazolin Hellas
Zepilen Thailand
Zolicef Østerrike
Zolival Spania
Stabilitet i blandinger   Injeksjon   Stabilitet i blandinger : Cefazolin sodium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Legemiddel Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Cefpirome sulfate 50 mg/ml
23°C
8 Tid
Beskyttes mot lys 280
Bevisgrad B+
Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Clindamycin phosphate 9 mg/ml
25°C
48 Tid
Lys 418
Bevisgrad D
Glass Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injeksjon   Gentamicin sulfate 0,8 mg/ml
25°C
12 Tid
Lys 695
Joker
Glass Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Ranitidine hydrochloride 0,5 mg/ml
25°C
4 Tid
2355
Bevisgrad D
Glass Glukose 5 % 5 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Magnesium sulfate 10 & 20 mg/ml
25°C
20 Tid
Beskyttes mot lys 630
Bevisgrad D
Glass Glukose 5 % 10 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injeksjon   Gentamicin sulfate 0,8 mg/ml
25°C
1 Tid
Lys 695
Joker
Glass Glukose 5 % 10 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Palonosetron hydrochloride 25 µg/ml
25°C
4 Tid
2214
Bevisgrad A +
Glass Ringers laktatoppløsning 10 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Cefpirome sulfate 50 mg/ml
23°C
8 Tid
Beskyttes mot lys 280
Bevisgrad B+
Glass Natriumklorid 0,45 % 10 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Cefpirome sulfate 50 mg/ml
23°C
8 Tid
Beskyttes mot lys 280
Bevisgrad B+
Glass Ingen 10 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Metronidazole 5 mg/ml
25°C
7 Dag
Beskyttes mot lys 631
Bevisgrad D
Glass Ingen 10 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Metronidazole 5 mg/ml
5°C
12 Dag
Beskyttes mot lys 631
Bevisgrad D
Glass Ingen 10 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Metronidazole 5 mg/ml
8°C
3 Dag
Beskyttes mot lys 671
Bevisgrad C
Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 20 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Aztreonam 10 & 20 mg/ml
23°C-25°C
48 Tid
Beskyttes mot lys 426
Bevisgrad A
Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 20 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Aztreonam 10 & 20 mg/ml
4°C-5°C
7 Dag
Beskyttes mot lys 426
Bevisgrad A
Polyvinylklorid Glukose 5 % 5 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Tenoxicam 0,2 mg/ml
4°C
72 Tid
Ikke angitt 1951
Bevisgrad B
Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Ceftazidime 0,5 mg/ml
25°C
2 Dag
Beskyttes mot lys 3888
Bevisgrad D
Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Gentamicin sulfate 0,02 mg/ml
25°C
4 Dag
Beskyttes mot lys 3888
Bevisgrad D
Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,125 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Ceftazidime 0,125 mg/ml
25°C
24 Tid
Ikke angitt 3651
Bevisgrad C
Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Ceftazidime 0,5 mg/ml
37°C
24 Tid
Beskyttes mot lys 3888
Bevisgrad D
Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Gentamicin sulfate 0,02 mg/ml
37°C
24 Tid
Beskyttes mot lys 3888
Bevisgrad D
Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,125 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Ceftazidime 0,125 mg/ml
37°C
24 Tid
Ikke angitt 3651
Bevisgrad C
Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,125 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Ceftazidime 0,125 mg/ml
4°C
7 Dag
Beskyttes mot lys 3651
Bevisgrad C
Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Ceftazidime 0,5 mg/ml
4°C
14 Dag
Beskyttes mot lys 3888
Bevisgrad D
Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Gentamicin sulfate 0,02 mg/ml
4°C
14 Dag
Beskyttes mot lys 3888
Bevisgrad D
Polyolefin Ingen 10 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Linezolid 2 mg/ml
23°C
3 Dag
Beskyttes mot lys 1659
Bevisgrad A +
Polyolefin Ingen 10 mg/ml
Injeksjon   Cefazolin sodium   
Injeksjon   Linezolid 2 mg/ml
4°C
7 Dag
Beskyttes mot lys 1659
Bevisgrad A +

  Mentions Légales