Zadnji put ažurirano :
18/04/2024
Antibiotik   Cefazolin sodium  
Injekcija
Kapi za oko
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Acef Italija
Ancef S A D
Basocef Njemačka
Biofazolin Poljska
Brizolina Španjolska
Cecan Peru
Cefabiozim Italija
Cefacidal Čile, Kolumbija, Luksemburg, Maroko, Meksiko, Nizozemska
Cefadin Indija
Cefamezin Tunis
Cefazil Italija
Cefozin Turska
Cromezin Italija
Eqizolin Turska
Fazoplex Španjolska
Intrazolina Španjolska
Kefzol Austrija, Belgija, Švicarska
Kurgan Španjolska
Nefazol Italija
Recef Italija
Sefamax Turska
Sefazol Turska
Sicef Italija
Tasep Španjolska
Tecfazolina Španjolska
Totacef Italija
Vifazolin Grčka
Zepilen Tajland
Zolicef Austrija
Zolival Španjolska
Stabilnost mješavine   Injekcija   Stabilnost mješavine : Cefazolin sodium     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Molekula Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
čaša NaCL 0,9% ili glukoza 10 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Cefpirome sulfate 50 mg/ml
23°C
8 Sat
Zaštićeno od svjetlosti 280
Razina dokaza B+
čaša NaCL 0,9% ili glukoza 10 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Clindamycin phosphate 9 mg/ml
25°C
48 Sat
Svjetlost 418
Razina dokaza D
čaša Natrijumkorid 0,9% 10 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcija   Gentamicin sulfate 0,8 mg/ml
25°C
12 Sat
Svjetlost 695
OZNAKA
čaša Natrijumkorid 0,9% 20 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Ranitidine hydrochloride 0,5 mg/ml
25°C
4 Sat
2355
Razina dokaza D
čaša Glukoza 5% 5 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Magnesium sulfate 10 & 20 mg/ml
25°C
20 Sat
Zaštićeno od svjetlosti 630
Razina dokaza D
čaša Glukoza 5% 10 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcija   Gentamicin sulfate 0,8 mg/ml
25°C
1 Sat
Svjetlost 695
OZNAKA
čaša Glukoza 5% 10 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Palonosetron hydrochloride 25 µg/ml
25°C
4 Sat
2214
Razina dokaza A+
čaša Ringer laktat 10 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Cefpirome sulfate 50 mg/ml
23°C
8 Sat
Zaštićeno od svjetlosti 280
Razina dokaza B+
čaša Natrijumklorid 0,45% 10 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Cefpirome sulfate 50 mg/ml
23°C
8 Sat
Zaštićeno od svjetlosti 280
Razina dokaza B+
čaša Nijedan 10 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Metronidazole 5 mg/ml
25°C
7 Dan
Zaštićeno od svjetlosti 631
Razina dokaza D
čaša Nijedan 10 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Metronidazole 5 mg/ml
5°C
12 Dan
Zaštićeno od svjetlosti 631
Razina dokaza D
čaša Nijedan 10 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Metronidazole 5 mg/ml
8°C
3 Dan
Zaštićeno od svjetlosti 671
Razina dokaza C
Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 20 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Aztreonam 10 & 20 mg/ml
23°C-25°C
48 Sat
Zaštićeno od svjetlosti 426
Razina dokaza A
Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 20 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Aztreonam 10 & 20 mg/ml
4°C-5°C
7 Dan
Zaštićeno od svjetlosti 426
Razina dokaza A
Polivinilklorid Glukoza 5% 5 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Tenoxicam 0,2 mg/ml
4°C
72 Sat
Nespecifičan 1951
Razina dokaza B
Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Ceftazidime 0,5 mg/ml
25°C
2 Dan
Zaštićeno od svjetlosti 3888
Razina dokaza D
Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Gentamicin sulfate 0,02 mg/ml
25°C
4 Dan
Zaštićeno od svjetlosti 3888
Razina dokaza D
Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,125 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Ceftazidime 0,125 mg/ml
25°C
24 Sat
Nespecifičan 3651
Razina dokaza C
Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Ceftazidime 0,5 mg/ml
37°C
24 Sat
Zaštićeno od svjetlosti 3888
Razina dokaza D
Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Gentamicin sulfate 0,02 mg/ml
37°C
24 Sat
Zaštićeno od svjetlosti 3888
Razina dokaza D
Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,125 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Ceftazidime 0,125 mg/ml
37°C
24 Sat
Nespecifičan 3651
Razina dokaza C
Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,125 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Ceftazidime 0,125 mg/ml
4°C
7 Dan
Zaštićeno od svjetlosti 3651
Razina dokaza C
Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Ceftazidime 0,5 mg/ml
4°C
14 Dan
Zaštićeno od svjetlosti 3888
Razina dokaza D
Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Gentamicin sulfate 0,02 mg/ml
4°C
14 Dan
Zaštićeno od svjetlosti 3888
Razina dokaza D
Poliolefin Nijedan 10 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Linezolid 2 mg/ml
23°C
3 Dan
Zaštićeno od svjetlosti 1659
Razina dokaza A+
Poliolefin Nijedan 10 mg/ml
Injekcija   Cefazolin sodium   
Injekcija   Linezolid 2 mg/ml
4°C
7 Dan
Zaštićeno od svjetlosti 1659
Razina dokaza A+

  Mentions Légales