Последно актуализиране :
18/04/2024
Антибиотик   Cefazolin sodium  
Инжекция/Инжекционен
Капки за очи
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Acef Италия
Ancef Съединени Американски щати / САЩ
Basocef Германия
Biofazolin Полша
Brizolina Испания
Cecan Перу
Cefabiozim Италия
Cefacidal Колумбия, Люксенбург, Мароко, Мексико, Холандия, Чили
Cefadin Индия
Cefamezin Тунис
Cefazil Италия
Cefozin Турция
Cromezin Италия
Eqizolin Турция
Fazoplex Испания
Intrazolina Испания
Kefzol Австрия, Белгия, Швейцария
Kurgan Испания
Nefazol Италия
Recef Италия
Sefamax Турция
Sefazol Турция
Sicef Италия
Tasep Испания
Tecfazolina Испания
Totacef Италия
Vifazolin Гърция
Zepilen Тайланд
Zolicef Австрия
Zolival Испания
Стабилност на смеси   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на смеси : Cefazolin sodium     
Контейнер Разтворител Концентрация Състав / молекула Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Cefpirome sulfate 50 mg/ml
23°C
8 Час
Защита от светлина 280
Степен на доказаност B+
Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Clindamycin phosphate 9 mg/ml
25°C
48 Час
Светлина 418
Степен на доказаност D
Стъкло Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Gentamicin sulfate 0,8 mg/ml
25°C
12 Час
Светлина 695
Жокер
Стъкло Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Ranitidine hydrochloride 0,5 mg/ml
25°C
4 Час
2355
Степен на доказаност D
Стъкло Glucose 5% 5 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Magnesium sulfate 10 & 20 mg/ml
25°C
20 Час
Защита от светлина 630
Степен на доказаност D
Стъкло Glucose 5% 10 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Gentamicin sulfate 0,8 mg/ml
25°C
1 Час
Светлина 695
Жокер
Стъкло Glucose 5% 10 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Palonosetron hydrochloride 25 µg/ml
25°C
4 Час
2214
Степен на доказаност A+
Стъкло Ринтер лактат 10 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Cefpirome sulfate 50 mg/ml
23°C
8 Час
Защита от светлина 280
Степен на доказаност B+
Стъкло Sodium chloride 0,45% 10 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Cefpirome sulfate 50 mg/ml
23°C
8 Час
Защита от светлина 280
Степен на доказаност B+
Стъкло Няма 10 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Metronidazole 5 mg/ml
25°C
7 Ден
Защита от светлина 631
Степен на доказаност D
Стъкло Няма 10 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Metronidazole 5 mg/ml
5°C
12 Ден
Защита от светлина 631
Степен на доказаност D
Стъкло Няма 10 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Metronidazole 5 mg/ml
8°C
3 Ден
Защита от светлина 671
Степен на доказаност C
Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 20 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Aztreonam 10 & 20 mg/ml
23°C-25°C
48 Час
Защита от светлина 426
Степен на доказаност A
Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 20 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Aztreonam 10 & 20 mg/ml
4°C-5°C
7 Ден
Защита от светлина 426
Степен на доказаност A
Поливинил хлорид Glucose 5% 5 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Tenoxicam 0,2 mg/ml
4°C
72 Час
Не е уточнено 1951
Степен на доказаност B
Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Ceftazidime 0,5 mg/ml
25°C
2 Ден
Защита от светлина 3888
Степен на доказаност D
Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Gentamicin sulfate 0,02 mg/ml
25°C
4 Ден
Защита от светлина 3888
Степен на доказаност D
Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,125 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Ceftazidime 0,125 mg/ml
25°C
24 Час
Не е уточнено 3651
Степен на доказаност C
Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Ceftazidime 0,5 mg/ml
37°C
24 Час
Защита от светлина 3888
Степен на доказаност D
Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Gentamicin sulfate 0,02 mg/ml
37°C
24 Час
Защита от светлина 3888
Степен на доказаност D
Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,125 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Ceftazidime 0,125 mg/ml
37°C
24 Час
Не е уточнено 3651
Степен на доказаност C
Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,125 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Ceftazidime 0,125 mg/ml
4°C
7 Ден
Защита от светлина 3651
Степен на доказаност C
Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Ceftazidime 0,5 mg/ml
4°C
14 Ден
Защита от светлина 3888
Степен на доказаност D
Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Gentamicin sulfate 0,02 mg/ml
4°C
14 Ден
Защита от светлина 3888
Степен на доказаност D
Полиолефин Няма 10 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Linezolid 2 mg/ml
23°C
3 Ден
Защита от светлина 1659
Степен на доказаност A+
Полиолефин Няма 10 mg/ml
Инжекция/Инжекционен   Cefazolin sodium   
Инжекция/Инжекционен   Linezolid 2 mg/ml
4°C
7 Ден
Защита от светлина 1659
Степен на доказаност A+

  Mentions Légales