Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 565  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Författare : Marble DA, Bosso JA, Townsend RJ.
Titel : Compatibility of clindamycin phosphate with amikacin sulfate at room temperature and with gentamicin sulfate and tobramycin sulfate under frozen conditions.
Hänvisningar : Drug Intell Clin Pharm ; 20: 960-963. 1986

Evidensgrad : 
Evidensnivå D
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 
Metod visas inte men artikeln hänvisar till en validerad metod
Ingen visuell undersökning
Repeterbarhet / reproducerbarhet / Standardsortiment: resultat saknas eller resultat utanför angivna värden
Inga kommentarer gällande nedbrytningsprodukter
Resultat med hög variationskoefficient, alternativt inte tillhandahålls, eller brist på duplikatanalys av samtliga punkter

Förteckning över substanser
InjektionAmikacin sulfate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 4 mg/ml 25°C Ej angiven
48 Timma
Kompatibel 4 mg/ml + InjektionClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
InjektionClindamycin phosphate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 9 mg/ml 25°C Ej angiven
48 Timma
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 9 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
28 Dag
Kompatibel 9 mg/ml + InjektionAmikacin sulfate 4 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
InjektionGentamicin sulfate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1,2 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
28 Dag
InjektionTobramycin sulfate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1,2 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
28 Dag
Stabilitet i blandningar
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % -20°C Skyddas från ljus
Injektion Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injektion Gentamicin sulfate 1,2 mg/ml
28 Dag
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 25°C Ej angiven
Injektion Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injektion Amikacin sulfate 4 mg/ml
48 Timma
Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % -20°C Skyddas från ljus
Injektion Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injektion Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
28 Dag
Polyvinylklorid Glukos 5 % -20°C Skyddas från ljus
Injektion Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injektion Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
14 Dag

  Mentions Légales