Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 565  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Autori : Marble DA, Bosso JA, Townsend RJ.
Titul : Compatibility of clindamycin phosphate with amikacin sulfate at room temperature and with gentamicin sulfate and tobramycin sulfate under frozen conditions.
Référence : Drug Intell Clin Pharm ; 20: 960-963. 1986

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov D
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Metóda nie je opísaná ale článok odkazuje na validovanú metódu
Bez vizuálnej kontroly
Opakovateľnosť / reprodukovateľnosť / referenčný rozsah: výsledky nie sú dostupné alebo sú mimo stanovených hodnôt
Žiadne poznámky k degradačným produktom
Výsledky s vysokou variabilitou alebo nedostupné alebo chýba duplicitná analýza každého stavu

Zoznam zlúčenín
InjekciaAmikacin sulfate Antibiotikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 4 mg/ml 25°C Nešpecifikované
48 Hodín
Kompatibilný 4 mg/ml + InjekciaClindamycin phosphate 9 mg/ml + 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza
InjekciaClindamycin phosphate Antibiotikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 9 mg/ml 25°C Nešpecifikované
48 Hodín
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 9 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
28 Dní
Kompatibilný 9 mg/ml + InjekciaAmikacin sulfate 4 mg/ml + 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza
InjekciaGentamicin sulfate Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1,2 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
28 Dní
InjekciaTobramycin sulfate Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1,2 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
28 Dní
Stabilita v zmesiach
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza -20°C Chránené pred svetlom
Injekcia Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcia Gentamicin sulfate 1,2 mg/ml
28 Dní
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 25°C Nešpecifikované
Injekcia Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcia Amikacin sulfate 4 mg/ml
48 Hodín
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný -20°C Chránené pred svetlom
Injekcia Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcia Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
28 Dní
Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza -20°C Chránené pred svetlom
Injekcia Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcia Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
14 Dní

  Mentions Légales