Viimane versioon :
16/06/2024
Viited   Viited 565  
Tüüp : Ajaleht

Uurimisrühmad : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Autor : Marble DA, Bosso JA, Townsend RJ.
Pealkiri : Compatibility of clindamycin phosphate with amikacin sulfate at room temperature and with gentamicin sulfate and tobramycin sulfate under frozen conditions.
Publikatsioon : Drug Intell Clin Pharm ; 20: 960-963. 1986

Tõendite tase : 
Tõenduspõhisuse tase D
Füüsikaline stabiilsus : 
Keemiline püsivus : 
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - ultravioletkiirguse detektor
Stabiilsus määratletud kui 90% esialgsest kontsentratsioonist
Muud meetodid : 
PH mõõtmine 
Kommentaarid : 
Meetod pole kirjeldatud, kuid uuring viitab valideeritud meetodile
Visuaalne kontroll puudub
Korratavus / reprodutseeritavus /standardvahemik: tulemusi pole esitatud või tulemused on väljaspool ettemääratud väärtusi
Laguproduktide kohta info puudub
Tulemustel suur varieeruvuskonstant või tulemusi pole esitatud või tulemused on väljaspool ettemääratud väärtusi

Ingredientide nimekiri
SüsteravimAmikacin sulfate Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Klaas NaCl 0,9% või glükoos 5% 4 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
48 Tund
Ühilduv 4 mg/ml + SüsteravimClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% või glükoos 5%
SüsteravimClindamycin phosphate Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Klaas NaCl 0,9% või glükoos 5% 9 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
48 Tund
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid NaCl 0,9% või glükoos 5% 9 mg/ml -20°C Kaitsta valguse eest
28 Päev
Ühilduv 9 mg/ml + SüsteravimAmikacin sulfate 4 mg/ml + NaCl 0,9% või glükoos 5%
SüsteravimGentamicin sulfate Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid NaCl 0,9% või glükoos 5% 1,2 mg/ml -20°C Kaitsta valguse eest
28 Päev
SüsteravimTobramycin sulfate Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid NaCl 0,9% või glükoos 5% 1,2 mg/ml -20°C Kaitsta valguse eest
28 Päev
Stabiilsust mõjutavad tegurid
Polüvinüülkloriid NaCl 0,9% või glükoos 5% -20°C Kaitsta valguse eest
Süsteravim Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Süsteravim Gentamicin sulfate 1,2 mg/ml
28 Päev
Polüvinüülkloriid NaCl 0,9% või glükoos 5% 25°C Pole täpsustatud
Süsteravim Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Süsteravim Amikacin sulfate 4 mg/ml
48 Tund
Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% -20°C Kaitsta valguse eest
Süsteravim Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Süsteravim Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
28 Päev
Polüvinüülkloriid Glükoos 5% -20°C Kaitsta valguse eest
Süsteravim Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Süsteravim Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
14 Päev

  Mentions Légales