Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 565  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Συγγραφείς : Marble DA, Bosso JA, Townsend RJ.
τίτλος : Compatibility of clindamycin phosphate with amikacin sulfate at room temperature and with gentamicin sulfate and tobramycin sulfate under frozen conditions.
αριθμός : Drug Intell Clin Pharm ; 20: 960-963. 1986

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Η Μέθοδος δεν φαίνεται, αλλά το άρθρο αναφέρεται σε μια επικυρωμένη μέθοδο
Καμία οπτική επιθεώρηση
Επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα / σταθερό εύρος: δεν παρέχονται τα αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα είναι εκτός καθορισμένων τιμών
Δεν υπάρχουν σχόλια για τα προϊόντα αποδόμησης
Αποτελέσματα με υψηλό συντελεστή μεταβλητότητας ή δεν παρέχονται, ή έλλειψη ανάλυσης εις διπλούν του κάθε σημείου

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAmikacin sulfate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 4 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
48 Ώρα
Σύμφωνος 4 mg/ml + ΕνέσιμοClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοClindamycin phosphate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 9 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 9 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
28 Ημέρα
Σύμφωνος 9 mg/ml + ΕνέσιμοAmikacin sulfate 4 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοGentamicin sulfate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1,2 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
28 Ημέρα
ΕνέσιμοTobramycin sulfate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1,2 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
28 Ημέρα
Σταθερότητα σε μίγματα
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% -20°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Ενέσιμο Gentamicin sulfate 1,2 mg/ml
28 Ημέρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 25°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Ενέσιμο Amikacin sulfate 4 mg/ml
48 Ώρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% -20°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Ενέσιμο Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
28 Ημέρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% -20°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Ενέσιμο Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
14 Ημέρα

  Mentions Légales