Laatste update :
16/06/2024
Literatuur   Literatuur 565  
Type : Artikel

Onderzoeksgroepen : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Auteur : Marble DA, Bosso JA, Townsend RJ.
Titel : Compatibility of clindamycin phosphate with amikacin sulfate at room temperature and with gentamicin sulfate and tobramycin sulfate under frozen conditions.
Nummer : Drug Intell Clin Pharm ; 20: 960-963. 1986

Niveau van bewijs : 
Bewijsniveau D
Fysische stabiliteit : 
Chemische stabiliteit : 
HPLC - UV-detector (HPLC-UV)
Stabiliteit gedefinieerd als 90% van de beginconcentratie
Andere methoden : 
PH-meting 
Reacties : 
Methode niet gespecificeerd maar het artikel verwijst naar een gevalideerde methode
Geen visuele inspectie
Herhaalbaarheid / reproduceerbaarheid / standaard range: niet gepubliceerd of buiten de specificaties
Geen toelichting op de afbraakproducten
Variatiecoëfficiënt te hoog of niet gerapporteerd of bepalingen in duplo ontbreken

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelAmikacin sulfate Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 4 mg/ml 25°C Niet gespecificeerd
48 Uur
Verenigbaar 4 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% of glucose 5%
Injecteerbaar geneesmiddelClindamycin phosphate Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 9 mg/ml 25°C Niet gespecificeerd
48 Uur
Stabiliteit in oplossing Polyvinylchloride (PVC) NaCl 0,9% of glucose 5% 9 mg/ml -20°C Buiten invloed van licht
28 Dag
Verenigbaar 9 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelAmikacin sulfate 4 mg/ml + NaCl 0,9% of glucose 5%
Injecteerbaar geneesmiddelGentamicin sulfate Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Polyvinylchloride (PVC) NaCl 0,9% of glucose 5% 1,2 mg/ml -20°C Buiten invloed van licht
28 Dag
Injecteerbaar geneesmiddelTobramycin sulfate Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Polyvinylchloride (PVC) NaCl 0,9% of glucose 5% 1,2 mg/ml -20°C Buiten invloed van licht
28 Dag
Stabiliteit in mengsels
Polyvinylchloride (PVC) NaCl 0,9% of glucose 5% -20°C Buiten invloed van licht
Injecteerbaar geneesmiddel Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Gentamicin sulfate 1,2 mg/ml
28 Dag
Polyvinylchloride (PVC) NaCl 0,9% of glucose 5% 25°C Niet gespecificeerd
Injecteerbaar geneesmiddel Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Amikacin sulfate 4 mg/ml
48 Uur
Polyvinylchloride (PVC) Natriumchloride 0,9% -20°C Buiten invloed van licht
Injecteerbaar geneesmiddel Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
28 Dag
Polyvinylchloride (PVC) Glucose 5% -20°C Buiten invloed van licht
Injecteerbaar geneesmiddel Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
14 Dag

  Mentions Légales