Ostatnia aktualizacja :
16/06/2024
Bibliografia   Bibliografia 565  
Typ : Czasopismo

Zespoły badawcze : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Autorzy : Marble DA, Bosso JA, Townsend RJ.
Tytuł : Compatibility of clindamycin phosphate with amikacin sulfate at room temperature and with gentamicin sulfate and tobramycin sulfate under frozen conditions.
Numer : Drug Intell Clin Pharm ; 20: 960-963. 1986

Poziom wiarygodności : 
Poziom wiarygodności D
Stabilność fizyczną : 
Stabilność chemiczna : 
Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem UV
Trwałość zdefiniowana jako 90% stężenia początkowego
Inne metody : 
Pomiar pH 
Komentarze : 
Metody nie pokazano, ale artykuł dotyczy zatwierdzonej metody (zwalidowanej metody)
Brak kontroli wizualnej
Powtarzalność / odtwarzalność /zakres standardowy: brak wyników lub wyniki poza określonymi wartościami
Brak komentarzyna dla produktów rozpadu
Wyniki z wysokim współczynnikiem zmienności, lub brak wyników lub brak powtórnej analizy każdego punktu

Listy
InjekcjeAmikacin sulfate Antybiotyk
Trwałość roztworów Szkło NaCl 0,9% lub glukoza 5% 4 mg/ml 25°C Nie wyszczególniony
48 Godzina
Zgodny 4 mg/ml + InjekcjeClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% lub glukoza 5%
InjekcjeClindamycin phosphate Antybiotyk
Trwałość roztworów Szkło NaCl 0,9% lub glukoza 5% 9 mg/ml 25°C Nie wyszczególniony
48 Godzina
Trwałość roztworów Polichlorek winylu NaCl 0,9% lub glukoza 5% 9 mg/ml -20°C Chronić od światła
28 Dzień
Zgodny 9 mg/ml + InjekcjeAmikacin sulfate 4 mg/ml + NaCl 0,9% lub glukoza 5%
InjekcjeGentamicin sulfate Antybiotyk
Trwałość roztworów Polichlorek winylu NaCl 0,9% lub glukoza 5% 1,2 mg/ml -20°C Chronić od światła
28 Dzień
InjekcjeTobramycin sulfate Antybiotyk
Trwałość roztworów Polichlorek winylu NaCl 0,9% lub glukoza 5% 1,2 mg/ml -20°C Chronić od światła
28 Dzień
Trwałość w mieszaninie
Polichlorek winylu NaCl 0,9% lub glukoza 5% -20°C Chronić od światła
Injekcje Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcje Gentamicin sulfate 1,2 mg/ml
28 Dzień
Polichlorek winylu NaCl 0,9% lub glukoza 5% 25°C Nie wyszczególniony
Injekcje Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcje Amikacin sulfate 4 mg/ml
48 Godzina
Polichlorek winylu Chlorek sodu 0,9% -20°C Chronić od światła
Injekcje Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcje Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
28 Dzień
Polichlorek winylu Glukoza 5% -20°C Chronić od światła
Injekcje Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcje Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
14 Dzień

  Mentions Légales