Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 565  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Автори : Marble DA, Bosso JA, Townsend RJ.
Заглавие : Compatibility of clindamycin phosphate with amikacin sulfate at room temperature and with gentamicin sulfate and tobramycin sulfate under frozen conditions.
Референция : Drug Intell Clin Pharm ; 20: 960-963. 1986

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност D
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Методът не е показан, но статията се отнася към валидиран метод
Няма визуална проверка
Стандартен диапазон на повторяемост / възпроизводимост / : не са осигурени резултати или резултатите са извън посочените стойности
Няма коментари за продуктите на разграждането
Резултати с висок коефициент на вариация или не са осигурени, или липса на повторен анализ на всяка точка

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAmikacin sulfate Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 4 mg/ml 25°C Не е уточнено
48 Час
съвместим 4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенClindamycin phosphate Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 9 mg/ml 25°C Не е уточнено
48 Час
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 9 mg/ml -20°C Защита от светлина
28 Ден
съвместим 9 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmikacin sulfate 4 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенGentamicin sulfate Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 1,2 mg/ml -20°C Защита от светлина
28 Ден
Инжекция/ИнжекционенTobramycin sulfate Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 1,2 mg/ml -20°C Защита от светлина
28 Ден
Стабилност на смеси
Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% -20°C Защита от светлина
Инжекция/Инжекционен Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Gentamicin sulfate 1,2 mg/ml
28 Ден
Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 25°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Amikacin sulfate 4 mg/ml
48 Час
Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% -20°C Защита от светлина
Инжекция/Инжекционен Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
28 Ден
Поливинил хлорид Glucose 5% -20°C Защита от светлина
Инжекция/Инжекционен Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
14 Ден

  Mentions Légales