Poslední aktualizace :
16/06/2024
Odkazy   Odkazy 565  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Autor : Marble DA, Bosso JA, Townsend RJ.
Titul : Compatibility of clindamycin phosphate with amikacin sulfate at room temperature and with gentamicin sulfate and tobramycin sulfate under frozen conditions.
Référence : Drug Intell Clin Pharm ; 20: 960-963. 1986

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky D
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Stabilita stanovena s 90% původní koncentrace
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 
Metoda neuvedena, ale článek odkazuje na ověřenou metodu
Žádná vizuální kontrola
Opakovatelnost / reprodukovatelnost / škála vzorku: výsledky nedodány nebo mimo stanovené meze
Žádný komentář k produktům rozkladu
Výsledky s vysokým či nedodaným koeficientem kolísání, nebo chybějící dvojí analýza u každého bodu

Seznamy
InjekceAmikacin sulfate Antibiotikum
Stabilita roztoků Sklo NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 4 mg/ml 25°C Nespecifikováno
48 Hodina
Kompatibilní 4 mg/ml + InjekceClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5%
InjekceClindamycin phosphate Antibiotikum
Stabilita roztoků Sklo NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 9 mg/ml 25°C Nespecifikováno
48 Hodina
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 9 mg/ml -20°C Chráněno před světlem
28 Den
Kompatibilní 9 mg/ml + InjekceAmikacin sulfate 4 mg/ml + NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5%
InjekceGentamicin sulfate Antibiotikum
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1,2 mg/ml -20°C Chráněno před světlem
28 Den
InjekceTobramycin sulfate Antibiotikum
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1,2 mg/ml -20°C Chráněno před světlem
28 Den
Stabilita směsí
Polyvinyl chlorid NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% -20°C Chráněno před světlem
Injekce Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekce Gentamicin sulfate 1,2 mg/ml
28 Den
Polyvinyl chlorid NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 25°C Nespecifikováno
Injekce Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekce Amikacin sulfate 4 mg/ml
48 Hodina
Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% -20°C Chráněno před světlem
Injekce Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekce Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
28 Den
Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% -20°C Chráněno před světlem
Injekce Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekce Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
14 Den

  Mentions Légales