Siste oppdatering :
08/05/2024
Referanser   Referanser 565  
Type : Journal

Forskerteamet : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Forfattere : Marble DA, Bosso JA, Townsend RJ.
Tittel : Compatibility of clindamycin phosphate with amikacin sulfate at room temperature and with gentamicin sulfate and tobramycin sulfate under frozen conditions.
Nummer : Drug Intell Clin Pharm ; 20: 960-963. 1986

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad D
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 
Metode ikke vist, men artikkelen henviser til en validert metode
Ingen visuell inspeksjon
Repeterbarhet / reproduserbarhet / standardutvalg: resultater ikke oppgitt eller resultater utenfor angitte verdier
Ingen kommentarer om nedbrytningsprodukter
Resultater med høy variasjonskoeffisient eller ikke oppgitt, eller mangel på duplikate analyser for hvert punkt

Lister
InjeksjonAmikacin sulfate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 4 mg/ml 25°C Ikke angitt
48 Tid
Kompatibel 4 mg/ml + InjeksjonClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonClindamycin phosphate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 9 mg/ml 25°C Ikke angitt
48 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 9 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
28 Dag
Kompatibel 9 mg/ml + InjeksjonAmikacin sulfate 4 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonGentamicin sulfate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1,2 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
28 Dag
InjeksjonTobramycin sulfate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1,2 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
28 Dag
Stabilitet i blandinger
Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % -20°C Beskyttes mot lys
Injeksjon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injeksjon Gentamicin sulfate 1,2 mg/ml
28 Dag
Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 25°C Ikke angitt
Injeksjon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injeksjon Amikacin sulfate 4 mg/ml
48 Tid
Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % -20°C Beskyttes mot lys
Injeksjon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injeksjon Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
28 Dag
Polyvinylklorid Glukose 5 % -20°C Beskyttes mot lys
Injeksjon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injeksjon Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
14 Dag

  Mentions Légales