Senaste uppdateringen :
12/06/2024
Analgetikum   Sufentanil citrate  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Fentatienil Italien
Sudolfen Colombia
Sufenta Belgien, Chile, Danmark, Finland, Förenta Staterna, Frankrike, Iran, Island, Kanada, Luxemburg, Malaysia, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Schweiz, Sverige, Sydafrikanska republiken, Tunisien, Turkiet, Tyskland
Zuftil Mexiko
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Sufentanil citrate     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Glas Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
5 Dag
675
Evidensnivå A

Glas Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml 32°C Ej angiven
5 Dag
675
Evidensnivå A

Glas Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
5 Dag
675
Evidensnivå A

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
5 Dag
675
Evidensnivå A

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,02 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
1491
Evidensnivå D

Polyvinylklorid Glukos 5 % 0,005 mg/ml 32°C Ej angiven
3 Dag
510

Polyvinylklorid Glukos 5 % 0,005 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
30 Dag
510

Polyvinylklorid Ingen 0,05 mg/ml 25°C Ej angiven
14 Dag
2118
Evidensnivå D

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
5 Dag
675
Evidensnivå A

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml 32°C Ej angiven
5 Dag
675
Evidensnivå A

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
5 Dag
675
Evidensnivå A

Polyolefin Glukos 5 % 0.005 mg/ml 25°C Ljus
24 Timma
2146
Evidensnivå B

Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 0,001 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
3 Dag
1835
Evidensnivå D

Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 0,001 mg/ml 36°C Skyddas från ljus
1 Dag
1835
Evidensnivå D

Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 0,001 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
23 Dag
1835
Evidensnivå D

Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 0,002 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
1752
Evidensnivå B


  Mentions Légales