Siste oppdatering :
14/06/2024
Analgetika   Sufentanil citrate  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Fentatienil Italia
Sudolfen Colombia
Sufenta Belgia, Canada, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Iran, Island, Luxembourg, Malaysia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Saudi-Arabia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tunisia, Tyrkia, Tyskland, USA, Østerrike
Zuftil Mexico
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Sufentanil citrate     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
5 Dag
675
Bevisgrad A

Glass Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml 32°C Ikke angitt
5 Dag
675
Bevisgrad A

Glass Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
5 Dag
675
Bevisgrad A

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
5 Dag
675
Bevisgrad A

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,02 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
1491
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Glukose 5 % 0,005 mg/ml 32°C Ikke angitt
3 Dag
510

Polyvinylklorid Glukose 5 % 0,005 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
30 Dag
510

Polyvinylklorid Ingen 0,05 mg/ml 25°C Ikke angitt
14 Dag
2118
Bevisgrad D

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
5 Dag
675
Bevisgrad A

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml 32°C Ikke angitt
5 Dag
675
Bevisgrad A

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,005 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
5 Dag
675
Bevisgrad A

Polyolefin Glukose 5 % 0.005 mg/ml 25°C Lys
24 Tid
2146
Bevisgrad B

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 0,001 mg/ml 21°C Beskyttes mot lys
3 Dag
1835
Bevisgrad D

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 0,001 mg/ml 36°C Beskyttes mot lys
1 Dag
1835
Bevisgrad D

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 0,001 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
23 Dag
1835
Bevisgrad D

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 0,002 mg/ml 21°C Beskyttes mot lys
24 Tid
1752
Bevisgrad B


  Mentions Légales