Posledná aktualizácia :
12/06/2024
Analgetikum   Sufentanil citrate  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Fentatienil Taliansko
Sudolfen Kolumbia
Sufenta Belgicko, Čile, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Irán, Island, Juhoafrická republika, Kanada, Luxembursko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Saudská Arábia, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Švédsko, Tunisko, Turecko
Zuftil Mexiko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Sufentanil citrate     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný 0,005 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
5 Dní
675
Úroveň dôkazov A

Sklo 0,9% chlorid sodný 0,005 mg/ml 32°C Nešpecifikované
5 Dní
675
Úroveň dôkazov A

Sklo 0,9% chlorid sodný 0,005 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
5 Dní
675
Úroveň dôkazov A

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 0,005 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
5 Dní
675
Úroveň dôkazov A

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 0,02 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
1491
Úroveň dôkazov D

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 0,005 mg/ml 32°C Nešpecifikované
3 Dní
510

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 0,005 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
30 Dní
510

Polyvinylchlorid (PVC) Žiadny 0,05 mg/ml 25°C Nešpecifikované
14 Dní
2118
Úroveň dôkazov D

Polyetylén 0,9% chlorid sodný 0,005 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
5 Dní
675
Úroveň dôkazov A

Polyetylén 0,9% chlorid sodný 0,005 mg/ml 32°C Nešpecifikované
5 Dní
675
Úroveň dôkazov A

Polyetylén 0,9% chlorid sodný 0,005 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
5 Dní
675
Úroveň dôkazov A

Polyolefín 5% glukóza 0.005 mg/ml 25°C Za svetla
24 Hodín
2146
Úroveň dôkazov B

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 0,001 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
3 Dní
1835
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 0,001 mg/ml 36°C Chránené pred svetlom
1 Dní
1835
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 0,001 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
23 Dní
1835
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 0,002 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
1752
Úroveň dôkazov B


  Mentions Légales