Zadnji put ažurirano :
12/06/2024
Analgetik   Sufentanil citrate  
Injekcija
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Fentatienil Italija
Sudolfen Kolumbija
Sufenta Austrija, Belgija, Čile, Danska, Finska, Francuska, Iran, Island, Južna Afrika, Kanada, Luksemburg, Malezija, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Poljska, Portugal, S A D, Saudijska Arabija, Švedska, Švicarska, Tunis, Turska
Zuftil Meksiko
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Sufentanil citrate     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
čaša Natrijumkorid 0,9% 0,005 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
5 Dan
675
Razina dokaza A

čaša Natrijumkorid 0,9% 0,005 mg/ml 32°C Nespecifičan
5 Dan
675
Razina dokaza A

čaša Natrijumkorid 0,9% 0,005 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
5 Dan
675
Razina dokaza A

Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 0,005 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
5 Dan
675
Razina dokaza A

Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 0,02 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
1491
Razina dokaza D

Polivinilklorid Glukoza 5% 0,005 mg/ml 32°C Nespecifičan
3 Dan
510

Polivinilklorid Glukoza 5% 0,005 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
510

Polivinilklorid Nijedan 0,05 mg/ml 25°C Nespecifičan
14 Dan
2118
Razina dokaza D

Polietilen Natrijumkorid 0,9% 0,005 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
5 Dan
675
Razina dokaza A

Polietilen Natrijumkorid 0,9% 0,005 mg/ml 32°C Nespecifičan
5 Dan
675
Razina dokaza A

Polietilen Natrijumkorid 0,9% 0,005 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
5 Dan
675
Razina dokaza A

Poliolefin Glukoza 5% 0.005 mg/ml 25°C Svjetlost
24 Sat
2146
Razina dokaza B

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 0,001 mg/ml 21°C Zaštićeno od svjetlosti
3 Dan
1835
Razina dokaza D

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 0,001 mg/ml 36°C Zaštićeno od svjetlosti
1 Dan
1835
Razina dokaza D

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 0,001 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
23 Dan
1835
Razina dokaza D

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 0,002 mg/ml 21°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
1752
Razina dokaza B


  Mentions Légales