Poslední aktualizace :
12/06/2024
Analgetikum   Sufentanil citrate  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Fentatienil Itálie
Sudolfen Kolumbie
Sufenta Belgie, Chile, Dánsko, Finsko, Francie, Írán, Island, Jihoafrická republika, Kanada, Lucembursko, Malajsie, NÏmecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Saúdská Arábie, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, USA
Zuftil Mexiko
Stabilita roztoků   Injekce   Stabilita roztoků : Sufentanil citrate     
Obal RozpouötÏdlo Koncentrace Teplota Uchovávání Trvání stability Odkazy
Sklo Chlorid sodný 0,9% 0,005 mg/ml -20°C Chráněno před světlem
5 Den
675
Úroveň zkoušky A

Sklo Chlorid sodný 0,9% 0,005 mg/ml 32°C Nespecifikováno
5 Den
675
Úroveň zkoušky A

Sklo Chlorid sodný 0,9% 0,005 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
5 Den
675
Úroveň zkoušky A

Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 0,005 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
5 Den
675
Úroveň zkoušky A

Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 0,02 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
10 Den
1491
Úroveň zkoušky D

Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% 0,005 mg/ml 32°C Nespecifikováno
3 Den
510

Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% 0,005 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
30 Den
510

Polyvinyl chlorid Žádné 0,05 mg/ml 25°C Nespecifikováno
14 Den
2118
Úroveň zkoušky D

Polyethylen Chlorid sodný 0,9% 0,005 mg/ml -20°C Chráněno před světlem
5 Den
675
Úroveň zkoušky A

Polyethylen Chlorid sodný 0,9% 0,005 mg/ml 32°C Nespecifikováno
5 Den
675
Úroveň zkoušky A

Polyethylen Chlorid sodný 0,9% 0,005 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
5 Den
675
Úroveň zkoušky A

Polyoleofin GlukÛza 5% 0.005 mg/ml 25°C SvÏtlo
24 Hodina
2146
Úroveň zkoušky B

Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 0,001 mg/ml 21°C Chráněno před světlem
3 Den
1835
Úroveň zkoušky D

Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 0,001 mg/ml 36°C Chráněno před světlem
1 Den
1835
Úroveň zkoušky D

Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 0,001 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
23 Den
1835
Úroveň zkoušky D

Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 0,002 mg/ml 21°C Chráněno před světlem
24 Hodina
1752
Úroveň zkoušky B


  Mentions Légales