Viimane versioon :
14/06/2024
Analgeetikum   Sufentanil citrate  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Fentatienil Itaalia
Sudolfen Kolumbia
Sufenta Ameerika ühendriigid, Austria, Belgia, Holland, Iraan, Island, Kanada, Lõuna Aafrika Vabariik, Luksemburg, Malaisia, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Saudi Araabia, Soome, Sveits, Taani, Tšiili, Tuneesia, Türgi
Zuftil Mehhiko
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Sufentanil citrate     
Konteiner Lahusti Kontsentratsioon Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Klaas Naatriumkloriid 0.9% 0,005 mg/ml -20°C Kaitsta valguse eest
5 Päev
675
Tõenduspõhisuse tase A

Klaas Naatriumkloriid 0.9% 0,005 mg/ml 32°C Pole täpsustatud
5 Päev
675
Tõenduspõhisuse tase A

Klaas Naatriumkloriid 0.9% 0,005 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
5 Päev
675
Tõenduspõhisuse tase A

Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 0,005 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
5 Päev
675
Tõenduspõhisuse tase A

Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 0,02 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
10 Päev
1491
Tõenduspõhisuse tase D

Polüvinüülkloriid Glükoos 5% 0,005 mg/ml 32°C Pole täpsustatud
3 Päev
510

Polüvinüülkloriid Glükoos 5% 0,005 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
30 Päev
510

Polüvinüülkloriid Mitte ükski 0,05 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
14 Päev
2118
Tõenduspõhisuse tase D

Polüetüleen Naatriumkloriid 0.9% 0,005 mg/ml -20°C Kaitsta valguse eest
5 Päev
675
Tõenduspõhisuse tase A

Polüetüleen Naatriumkloriid 0.9% 0,005 mg/ml 32°C Pole täpsustatud
5 Päev
675
Tõenduspõhisuse tase A

Polüetüleen Naatriumkloriid 0.9% 0,005 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
5 Päev
675
Tõenduspõhisuse tase A

Polüolefiin Glükoos 5% 0.005 mg/ml 25°C Valgus
24 Tund
2146
Tõenduspõhisuse tase B

Süstal  polüpropüleenist Naatriumkloriid 0.9% 0,001 mg/ml 21°C Kaitsta valguse eest
3 Päev
1835
Tõenduspõhisuse tase D

Süstal  polüpropüleenist Naatriumkloriid 0.9% 0,001 mg/ml 36°C Kaitsta valguse eest
1 Päev
1835
Tõenduspõhisuse tase D

Süstal  polüpropüleenist Naatriumkloriid 0.9% 0,001 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
23 Päev
1835
Tõenduspõhisuse tase D

Süstal  polüpropüleenist Naatriumkloriid 0.9% 0,002 mg/ml 21°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
1752
Tõenduspõhisuse tase B


  Mentions Légales