Posledná aktualizácia :
28/02/2024
Kardiotonikum   Digoxin  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Cardixin Egypt
Celoxin India
Digibind Austrália, Fínsko, Nový Zéland, Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Digocard Argentína
Digosin Japonsko
Digossina Taliansko
Digoxin Argentína, Fínsko, Irán, Kanada, Maďarsko, Poľsko, Spojené štáty Americké, Švédsko, Veľká Británia
Digoxina Argentína, Čile, Ekvádor, Peru, Španielsko, Venezuela
Digoxine Francúzsko, Grécko, Rumunsko, Švajčiarsko, Turecko
Dixin India
Geoxin India
Gonet Mexiko
Lanacrist Švédsko
Lanibos Saudská Arábia
Lanicor Nemecko
Lanoxin Austrália, Belgicko, Čile, Egypt, Holandsko, Irán, Írsko, Luxembursko, Malajzia, Mexiko, Nórsko, Nový Zéland, Portugalsko, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty Americké, Taliansko, Veľká Británia
Loxinan Mexiko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Digoxin     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 2,5 µg/ml 23-26°C Za svetla
48 Hodín
618
Biologická analýza

Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 2,5 µg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
618
Biologická analýza

Sklo 0,9% chlorid sodný 50 µg/ml 23-27°C Za svetla
180 Dní
4690
Úroveň dôkazov B+

Sklo 0,9% chlorid sodný 50 µg/ml 3-7°C Za svetla
180 Dní
4690
Úroveň dôkazov B+

Sklo Ringerov laktátový roztok 2,5 µg/ml 23°C-26°C Za svetla
6 Hodín
618
Biologická analýza


  Mentions Légales