Senaste uppdateringen :
20/01/2021
Analgetikum   Diamorphine hydrochloride  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Inkompatibiliteter Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Diamorphine hydrochloride for injection Storbritannien
Diaphin Schweiz
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Diamorphine hydrochloride     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Hållbarhetstid Hänvisningar
Glas Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 23°C-25°C Ej angiven
7 Dag
339
Glas Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 23-25°C Ej angiven
12 Dag
339
Glas Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
15 Dag
339
Polyvinylklorid Vatten för injektion 5 mg/ml 37°C Skyddas från ljus
7 Dag
484
Evidensnivå A

Polyvinylklorid Vatten för injektion 5 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
14 Dag
484
Evidensnivå A

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1 & 20 mg/ml 23-25°C Ej angiven
15 Dag
339
Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1 & 20 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
15 Dag
339
Elastomer Natriumklorid 0,9 % 1 & 20 mg/ml 23-25°C Ej angiven
7 Dag
339
Elastomer Natriumklorid 0,9 % 1 & 20 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
15 Dag
339
Spruta polypropen Vatten för injektion 2 & 20 mg/ml 18-22°C Ljus
18 Dag
1886

  Mentions Légales