Posledná aktualizácia :
20/01/2021
Analgetikum   Diamorphine hydrochloride  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Inkompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Diamorphine hydrochloride for injection Veľká Británia
Diaphin Švajčiarsko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Diamorphine hydrochloride     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 23°C-25°C Nešpecifikované
7 Dní
339
Sklo 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 23-25°C Nešpecifikované
12 Dní
339
Sklo 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
15 Dní
339
Polyvinylchlorid (PVC) Voda na injekciu 5 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
7 Dní
484
Úroveň dôkazov A

Polyvinylchlorid (PVC) Voda na injekciu 5 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
14 Dní
484
Úroveň dôkazov A

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 & 20 mg/ml 23-25°C Nešpecifikované
15 Dní
339
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 & 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
15 Dní
339
Elastomér 0,9% chlorid sodný 1 & 20 mg/ml 23-25°C Nešpecifikované
7 Dní
339
Elastomér 0,9% chlorid sodný 1 & 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
15 Dní
339
Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 2 & 20 mg/ml 18-22°C Za svetla
18 Dní
1886

  Mentions Légales