Τελευταία ενημέρωση :
20/01/2021
Αναλγητικό   Diamorphine hydrochloride  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Ασυμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Diamorphine hydrochloride for injection Μεγάλη Βρετανία
Diaphin Ελβετία
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Diamorphine hydrochloride     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια Βιβλιογραφία
Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 mg/ml 23°C-25°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
339
Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 23-25°C Απροσδιόριστο
12 Ημέρα
339
Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
15 Ημέρα
339
Πολυβινυλοχλωρίδιο Ενέσιμο ύδωρ 5 mg/ml 37°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα
484
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

Πολυβινυλοχλωρίδιο Ενέσιμο ύδωρ 5 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
484
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 & 20 mg/ml 23-25°C Απροσδιόριστο
15 Ημέρα
339
Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 & 20 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
15 Ημέρα
339
Ελαστομερές Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 & 20 mg/ml 23-25°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
339
Ελαστομερές Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 & 20 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
15 Ημέρα
339
σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 2 & 20 mg/ml 18-22°C Φως
18 Ημέρα
1886

  Mentions Légales