Последно актуализиране :
20/01/2021
Аналгетик   Diamorphine hydrochloride  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Diamorphine hydrochloride for injection Великобритания
Diaphin Швейцария
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Diamorphine hydrochloride     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност Библиография
Стъкло Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 23°C-25°C Не е уточнено
7 Ден
339
Стъкло Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 23-25°C Не е уточнено
12 Ден
339
Стъкло Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 4°C Защита от светлина
15 Ден
339
Поливинил хлорид Вода за инжекции 5 mg/ml 37°C Защита от светлина
7 Ден
484
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид Вода за инжекции 5 mg/ml 4°C Защита от светлина
14 Ден
484
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1 & 20 mg/ml 23-25°C Не е уточнено
15 Ден
339
Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1 & 20 mg/ml 4°C Защита от светлина
15 Ден
339
Еластомер Sodium chloride 0,9% 1 & 20 mg/ml 23-25°C Не е уточнено
7 Ден
339
Еластомер Sodium chloride 0,9% 1 & 20 mg/ml 4°C Защита от светлина
15 Ден
339
шприц полипропилен Вода за инжекции 2 & 20 mg/ml 18-22°C Светлина
18 Ден
1886

  Mentions Légales