Siste oppdatering :
20/01/2021
Analgetika   Diamorphine hydrochloride  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Diamorphine hydrochloride for injection Storbritannia
Diaphin Sveits
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Diamorphine hydrochloride     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Glass Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 23°C-25°C Ikke angitt
7 Dag
339
Glass Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 23-25°C Ikke angitt
12 Dag
339
Glass Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
15 Dag
339
Polyvinylklorid Vann til injeksjon 5 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
7 Dag
484
Bevisgrad A

Polyvinylklorid Vann til injeksjon 5 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
484
Bevisgrad A

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1 & 20 mg/ml 23-25°C Ikke angitt
15 Dag
339
Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1 & 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
15 Dag
339
Elastomer Natriumklorid 0,9 % 1 & 20 mg/ml 23-25°C Ikke angitt
7 Dag
339
Elastomer Natriumklorid 0,9 % 1 & 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
15 Dag
339
Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 2 & 20 mg/ml 18-22°C Lys
18 Dag
1886

  Mentions Légales