Viimane versioon :
20/01/2021
Analgeetikum   Diamorphine hydrochloride  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatused Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Diamorphine hydrochloride for injection Suurbritannia
Diaphin Sveits
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Diamorphine hydrochloride     
Konteiner Lahusti Kontsentratsioon Temperatuur Ladustamine Säilivus Viited
Klaas Naatriumkloriid 0.9% 1 mg/ml 23°C-25°C Pole täpsustatud
7 Päev
339
Klaas Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 23-25°C Pole täpsustatud
12 Päev
339
Klaas Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
15 Päev
339
Polüvinüülkloriid Süstevesi 5 mg/ml 37°C Kaitsta valguse eest
7 Päev
484
Tõenduspõhisuse tase A

Polüvinüülkloriid Süstevesi 5 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
14 Päev
484
Tõenduspõhisuse tase A

Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 1 & 20 mg/ml 23-25°C Pole täpsustatud
15 Päev
339
Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 1 & 20 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
15 Päev
339
Elastomeer Naatriumkloriid 0.9% 1 & 20 mg/ml 23-25°C Pole täpsustatud
7 Päev
339
Elastomeer Naatriumkloriid 0.9% 1 & 20 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
15 Päev
339
Süstal  polüpropüleenist Süstevesi 2 & 20 mg/ml 18-22°C Valgus
18 Päev
1886

  Mentions Légales