Poslední aktualizace :
20/01/2021
Analgetikum   Diamorphine hydrochloride  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Inkompatibility Způsoby aplikace Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Diamorphine hydrochloride for injection Velká Británie
Diaphin Švýcarsko
Stabilita roztoků   Injekce   Stabilita roztoků : Diamorphine hydrochloride     
Obal RozpouötÏdlo Koncentrace Teplota Uchovávání Časové trvání Odkazy
Sklo Chlorid sodný 0,9% 1 mg/ml 23°C-25°C Nespecifikováno
7 Den
339
Sklo Chlorid sodný 0,9% 20 mg/ml 23-25°C Nespecifikováno
12 Den
339
Sklo Chlorid sodný 0,9% 20 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
15 Den
339
Polyvinyl chlorid Voda pro injekci 5 mg/ml 37°C Chráněno před světlem
7 Den
484
Úroveň zkoušky A

Polyvinyl chlorid Voda pro injekci 5 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
14 Den
484
Úroveň zkoušky A

Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 1 & 20 mg/ml 23-25°C Nespecifikováno
15 Den
339
Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 1 & 20 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
15 Den
339
Elastomer Chlorid sodný 0,9% 1 & 20 mg/ml 23-25°C Nespecifikováno
7 Den
339
Elastomer Chlorid sodný 0,9% 1 & 20 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
15 Den
339
Stříkačka polypropylen Voda pro injekci 2 & 20 mg/ml 18-22°C SvÏtlo
18 Den
1886

  Mentions Légales