Siste oppdatering :
17/04/2024
Antibiotika   Cefazolin sodium  
Injeksjon
Øyedråper
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Acef Italia
Ancef USA
Basocef Tyskland
Biofazolin Polen
Brizolina Spania
Cecan Peru
Cefabiozim Italia
Cefacidal Chile, Colombia, Luxembourg, Marokko, Mexico, Nederland
Cefadin India
Cefamezin Tunisia
Cefazil Italia
Cefozin Tyrkia
Cromezin Italia
Eqizolin Tyrkia
Fazoplex Spania
Intrazolina Spania
Kefzol Belgia, Sveits, Østerrike
Kurgan Spania
Nefazol Italia
Recef Italia
Sefamax Tyrkia
Sefazol Tyrkia
Sicef Italia
Tasep Spania
Tecfazolina Spania
Totacef Italia
Vifazolin Hellas
Zepilen Thailand
Zolicef Østerrike
Zolival Spania
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Cefazolin sodium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass Vann til injeksjon 400 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
182 Dag
581
Biologisk metode

Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
418
Bevisgrad D

Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 400 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
182 Dag
581
Biologisk metode

Glass Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
28 Dag
1452
Bevisgrad D

Glass Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 25°C Ikke angitt
7 Dag
1452
Bevisgrad D

Glass Glukose 5 % 5 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
182 Dag
581
Biologisk metode

Polyvinylklorid Vann til injeksjon 73,2 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
440
Bevisgrad D

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
48 Tid
582
Biologisk metode

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
573
Biologisk metode

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
30 Dag
3230
Bevisgrad A

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 40 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
30 Dag
3230
Bevisgrad A

Polyvinylklorid Glukose 5 % 10 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
30 Dag
656
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Glukose 5 % 20 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
576
Biologisk metode

Polyvinylklorid Dianéal® PD1 1.5% Glukose (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Ikke angitt
8 Dag
2372
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Dianéal® PD1 1.5% Glukose (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Ikke angitt
24 Tid
2372
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Dianéal® PD1 1.5% Glukose (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Ikke angitt
14 Dag
2372
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Dianéal® PD1 4.25% Glukose (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Ikke angitt
8 Dag
2372
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Dianéal® PD1 4.25% Glukose (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Ikke angitt
24 Tid
2372
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Dianéal® PD1 4.25% Glukose (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Ikke angitt
14 Dag
2372
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter) 0,333 mg/ml 25°C Ikke angitt
11 Dag
1979
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter) 0,333 mg/ml 37°C Ikke angitt
24 Tid
1979
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Ikke angitt
20 Dag
1979
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Ikke angitt
20 Dag
1979
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Ikke angitt
7 Dag
1805
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
7 Dag
3888
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Ikke angitt
24 Tid
1805
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
24 Tid
3888
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Ikke angitt
30 Dag
1805
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
3888
Bevisgrad D

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
28 Dag
1452
Bevisgrad D

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 25°C Ikke angitt
7 Dag
1452
Bevisgrad D

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 23°C Beskyttes mot lys
5 Dag
1840
Bevisgrad B+

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
30 Dag
1840
Bevisgrad B+

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
30 Dag
3230
Bevisgrad A

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 200 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
30 Dag
3230
Bevisgrad A

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 333 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
270 Dag
574
Biologisk metode

Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
24 Tid
4634
Bevisgrad C+

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 50 mg/ml 25°C Ikke angitt
7 Dag
1814
Bevisgrad B

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 50 mg/ml 5°C Ikke angitt
22 Dag
1814
Bevisgrad B

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 12,5 mg/ml 35°C Ikke angitt
12 Tid
4247
Bevisgrad A +

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 12,5 mg/ml 4°C Ikke angitt
72 Tid
4247
Bevisgrad A +

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 25 mg/ml 35°C Ikke angitt
12 Tid
4247
Bevisgrad A +

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 25 mg/ml 4°C Ikke angitt
72 Tid
4247
Bevisgrad A +

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent


  Mentions Légales