Последно актуализиране :
25/11/2023
Антибиотик   Cefazolin sodium  
Инжекция/Инжекционен
Капки за очи
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Acef Италия
Ancef Съединени Американски щати / САЩ
Basocef Германия
Biofazolin Полша
Brizolina Испания
Cecan Перу
Cefabiozim Италия
Cefacidal Колумбия, Люксенбург, Мароко, Мексико, Холандия, Чили
Cefadin Индия
Cefamezin Тунис
Cefazil Италия
Cefozin Турция
Cromezin Италия
Eqizolin Турция
Fazoplex Испания
Intrazolina Испания
Kefzol Австрия, Белгия, Швейцария
Kurgan Испания
Nefazol Италия
Recef Италия
Sefamax Турция
Sefazol Турция
Sicef Италия
Tasep Испания
Tecfazolina Испания
Totacef Италия
Vifazolin Гърция
Zepilen Тайланд
Zolicef Австрия
Zolival Испания
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Cefazolin sodium     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло Вода за инжекции 400 mg/ml -20°C Защита от светлина
182 Ден
581
Биологичен анализ

Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 mg/ml 25°C Светлина
48 Час
418
Степен на доказаност D

Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 400 mg/ml -20°C Защита от светлина
182 Ден
581
Биологичен анализ

Стъкло Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
28 Ден
1452
Степен на доказаност D

Стъкло Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 25°C Не е уточнено
7 Ден
1452
Степен на доказаност D

Стъкло Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 37°C Защита от светлина
72 Час
1760

Стъкло Glucose 5% 5 mg/ml -20°C Защита от светлина
182 Ден
581
Биологичен анализ

Поливинил хлорид Вода за инжекции 73,2 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
440
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 mg/ml -20°C Защита от светлина
48 Час
582
Биологичен анализ

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
573
Биологичен анализ

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 20 mg/ml 5°C Защита от светлина
30 Ден
3230
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 40 mg/ml 5°C Защита от светлина
30 Ден
3230
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид Glucose 5% 10 mg/ml 4°C Защита от светлина
30 Ден
656
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
576
Биологичен анализ

Поливинил хлорид Dianéal® PD1 1.5% glucose (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Не е уточнено
8 Ден
2372
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Dianéal® PD1 1.5% glucose (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Не е уточнено
24 Час
2372
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Dianéal® PD1 1.5% glucose (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Не е уточнено
14 Ден
2372
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Dianéal® PD1 4.25% glucose (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Не е уточнено
8 Ден
2372
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Dianéal® PD1 4.25% glucose (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Не е уточнено
24 Час
2372
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Dianéal® PD1 4.25% glucose (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Не е уточнено
14 Ден
2372
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Dianéal® PD2 1.5% glucose (Baxter) 0,333 mg/ml 25°C Не е уточнено
11 Ден
1979
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Dianéal® PD2 1.5% glucose (Baxter) 0,333 mg/ml 37°C Не е уточнено
24 Час
1979
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Dianéal® PD2 1.5% glucose (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Не е уточнено
20 Ден
1979
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Dianéal® PD2 1.5% glucose (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Не е уточнено
20 Ден
1979
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Не е уточнено
7 Ден
1805
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Защита от светлина
7 Ден
3888
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Не е уточнено
24 Час
1805
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Защита от светлина
24 Час
3888
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Не е уточнено
30 Ден
1805
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Защита от светлина
14 Ден
3888
Степен на доказаност D

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
28 Ден
1452
Степен на доказаност D

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 25°C Не е уточнено
7 Ден
1452
Степен на доказаност D

Етилен винил ацетат Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 23°C Защита от светлина
5 Ден
1840
Степен на доказаност B+

Етилен винил ацетат Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 4°C Защита от светлина
30 Ден
1840
Степен на доказаност B+

шприц полипропилен Вода за инжекции 100 mg/ml 5°C Защита от светлина
30 Ден
3230
Степен на доказаност A

шприц полипропилен Вода за инжекции 200 mg/ml 5°C Защита от светлина
30 Ден
3230
Степен на доказаност A

шприц полипропилен Вода за инжекции 333 mg/ml -20°C Защита от светлина
270 Ден
574
Биологичен анализ

шприц полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 125 mg/ml 20-25°C Светлина
24 Час
4634
Степен на доказаност C+

шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 50 mg/ml 25°C Не е уточнено
7 Ден
1814
Степен на доказаност B

шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 50 mg/ml 5°C Не е уточнено
22 Ден
1814
Степен на доказаност B

Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 12,5 mg/ml 35°C Не е уточнено
12 Час
4247
Степен на доказаност A+

Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 12,5 mg/ml 4°C Не е уточнено
72 Час
4247
Степен на доказаност A+

Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 25 mg/ml 35°C Не е уточнено
12 Час
4247
Степен на доказаност A+

Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 25 mg/ml 4°C Не е уточнено
72 Час
4247
Степен на доказаност A+

Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
604
Данни за стабилност на производителя

Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
604
Данни за стабилност на производителя


  Mentions Légales