Zadnji put ažurirano :
21/02/2024
Antibiotik   Cefazolin sodium  
Injekcija
Kapi za oko
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Acef Italija
Ancef S A D
Basocef Njemačka
Biofazolin Poljska
Brizolina Španjolska
Cecan Peru
Cefabiozim Italija
Cefacidal Čile, Kolumbija, Luksemburg, Maroko, Meksiko, Nizozemska
Cefadin Indija
Cefamezin Tunis
Cefazil Italija
Cefozin Turska
Cromezin Italija
Eqizolin Turska
Fazoplex Španjolska
Intrazolina Španjolska
Kefzol Austrija, Belgija, Švicarska
Kurgan Španjolska
Nefazol Italija
Recef Italija
Sefamax Turska
Sefazol Turska
Sicef Italija
Tasep Španjolska
Tecfazolina Španjolska
Totacef Italija
Vifazolin Grčka
Zepilen Tajland
Zolicef Austrija
Zolival Španjolska
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Cefazolin sodium     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
čaša čista voda za injektiranje 400 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
182 Dan
581
Biološka metoda

čaša NaCL 0,9% ili glukoza 10 mg/ml 25°C Svjetlost
48 Sat
418
Razina dokaza D

čaša NaCL 0,9% ili glukoza 400 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
182 Dan
581
Biološka metoda

čaša Natrijumkorid 0,9% 10 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
1452
Razina dokaza D

čaša Natrijumkorid 0,9% 10 mg/ml 25°C Nespecifičan
7 Dan
1452
Razina dokaza D

čaša Glukoza 5% 5 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
182 Dan
581
Biološka metoda

Polivinilklorid čista voda za injektiranje 73,2 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
440
Razina dokaza D

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 10 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
48 Sat
582
Biološka metoda

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 20 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
573
Biološka metoda

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 20 mg/ml 5°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
3230
Razina dokaza A

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 40 mg/ml 5°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
3230
Razina dokaza A

Polivinilklorid Glukoza 5% 10 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
656
Razina dokaza D

Polivinilklorid Glukoza 5% 20 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
576
Biološka metoda

Polivinilklorid Dianéal® PD1 1.5% glukoza (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Nespecifičan
8 Dan
2372
Razina dokaza B

Polivinilklorid Dianéal® PD1 1.5% glukoza (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Nespecifičan
24 Sat
2372
Razina dokaza B

Polivinilklorid Dianéal® PD1 1.5% glukoza (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Nespecifičan
14 Dan
2372
Razina dokaza B

Polivinilklorid Dianéal® PD1 4.25% glukoza (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Nespecifičan
8 Dan
2372
Razina dokaza B

Polivinilklorid Dianéal® PD1 4.25% glukoza (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Nespecifičan
24 Sat
2372
Razina dokaza B

Polivinilklorid Dianéal® PD1 4.25% glukoza (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Nespecifičan
14 Dan
2372
Razina dokaza B

Polivinilklorid Dianéal® PD2 1.5% glukoza (Baxter) 0,333 mg/ml 25°C Nespecifičan
11 Dan
1979
Razina dokaza D

Polivinilklorid Dianéal® PD2 1.5% glukoza (Baxter) 0,333 mg/ml 37°C Nespecifičan
24 Sat
1979
Razina dokaza D

Polivinilklorid Dianéal® PD2 1.5% glukoza (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Nespecifičan
20 Dan
1979
Razina dokaza D

Polivinilklorid Dianéal® PD2 1.5% glukoza (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Nespecifičan
20 Dan
1979
Razina dokaza D

Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Nespecifičan
7 Dan
1805
Razina dokaza D

Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
7 Dan
3888
Razina dokaza D

Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Nespecifičan
24 Sat
1805
Razina dokaza D

Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
3888
Razina dokaza D

Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Nespecifičan
30 Dan
1805
Razina dokaza D

Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
3888
Razina dokaza D

Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 10 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
1452
Razina dokaza D

Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 10 mg/ml 25°C Nespecifičan
7 Dan
1452
Razina dokaza D

Etilvinilacetat Natrijumkorid 0,9% 10 mg/ml 23°C Zaštićeno od svjetlosti
5 Dan
1840
Razina dokaza B+

Etilvinilacetat Natrijumkorid 0,9% 10 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
1840
Razina dokaza B+

špric polipropilen čista voda za injektiranje 100 mg/ml 5°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
3230
Razina dokaza A

špric polipropilen čista voda za injektiranje 200 mg/ml 5°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
3230
Razina dokaza A

špric polipropilen čista voda za injektiranje 333 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
270 Dan
574
Biološka metoda

špric polipropilen NaCL 0,9% ili glukoza 125 mg/ml 20-25°C Svjetlost
24 Sat
4634
Razina dokaza C+

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 50 mg/ml 25°C Nespecifičan
7 Dan
1814
Razina dokaza B

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 50 mg/ml 5°C Nespecifičan
22 Dan
1814
Razina dokaza B

Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 12,5 mg/ml 35°C Nespecifičan
12 Sat
4247
Razina dokaza A+

Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 12,5 mg/ml 4°C Nespecifičan
72 Sat
4247
Razina dokaza A+

Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 25 mg/ml 35°C Nespecifičan
12 Sat
4247
Razina dokaza A+

Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 25 mg/ml 4°C Nespecifičan
72 Sat
4247
Razina dokaza A+

Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 40 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
604
Podaci proizvođača o stabilnosti

Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 40 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
604
Podaci proizvođača o stabilnosti


  Mentions Légales