Τελευταία ενημέρωση :
17/04/2024
Αντιβιοτικό   Cefazolin sodium  
Ενέσιμο
Οφθαλμικές σταγόνες
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Acef Ιταλία
Ancef Η.Π.Α.
Basocef Γερμανία
Biofazolin Πολωνία
Brizolina Ισπανία
Cecan Περού
Cefabiozim Ιταλία
Cefacidal Κολομβία, Λουξεμβούργο, Μαρόκο, Μεξικό, Ολλανδία, Χιλή
Cefadin Ινδία
Cefamezin Τυνησία
Cefazil Ιταλία
Cefozin Τουρκία
Cromezin Ιταλία
Eqizolin Τουρκία
Fazoplex Ισπανία
Intrazolina Ισπανία
Kefzol Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία
Kurgan Ισπανία
Nefazol Ιταλία
Recef Ιταλία
Sefamax Τουρκία
Sefazol Τουρκία
Sicef Ιταλία
Tasep Ισπανία
Tecfazolina Ισπανία
Totacef Ιταλία
Vifazolin Ελλάδα
Zepilen Ταϊλάνδη
Zolicef Αυστρία
Zolival Ισπανία
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Cefazolin sodium     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Ύαλος Ενέσιμο ύδωρ 400 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
182 Ημέρα
581
Βιολογική ανάλυση

Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 10 mg/ml 25°C Φως
48 Ώρα
418
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 400 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
182 Ημέρα
581
Βιολογική ανάλυση

Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
28 Ημέρα
1452
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
1452
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Ύαλος Γλυκόζη 5% 5 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
182 Ημέρα
581
Βιολογική ανάλυση

Πολυβινυλοχλωρίδιο Ενέσιμο ύδωρ 73,2 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
440
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 10 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
48 Ώρα
582
Βιολογική ανάλυση

Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 20 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
573
Βιολογική ανάλυση

Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 20 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
3230
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 40 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
3230
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 10 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
656
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 20 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
576
Βιολογική ανάλυση

Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD1 1.5% Γλυκόζη (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
8 Ημέρα
2372
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B

Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD1 1.5% Γλυκόζη (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
2372
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B

Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD1 1.5% Γλυκόζη (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
14 Ημέρα
2372
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B

Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD1 4.25% Γλυκόζη (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
8 Ημέρα
2372
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B

Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD1 4.25% Γλυκόζη (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
2372
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B

Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD1 4.25% Γλυκόζη (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
14 Ημέρα
2372
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B

Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD2 1.5% Γλυκόζη (Baxter) 0,333 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
11 Ημέρα
1979
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD2 1.5% Γλυκόζη (Baxter) 0,333 mg/ml 37°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
1979
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD2 1.5% Γλυκόζη (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
20 Ημέρα
1979
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD2 1.5% Γλυκόζη (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
20 Ημέρα
1979
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυβινυλοχλωρίδιο Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
1805
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυβινυλοχλωρίδιο Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα
3888
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυβινυλοχλωρίδιο Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
1805
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυβινυλοχλωρίδιο Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
3888
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυβινυλοχλωρίδιο Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
30 Ημέρα
1805
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυβινυλοχλωρίδιο Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
3888
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
28 Ημέρα
1452
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
1452
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Συμπολυμερές του αιθυλενίου και του οξικ Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 mg/ml 23°C Προστατεύετε από το φως
5 Ημέρα
1840
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B+

Συμπολυμερές του αιθυλενίου και του οξικ Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
1840
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B+

σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 100 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
3230
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 200 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
3230
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 333 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
270 Ημέρα
574
Βιολογική ανάλυση

σύριγγα πολυπροπυλένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 125 mg/ml 20-25°C Φως
24 Ώρα
4634
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων C+

σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 50 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
1814
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B

σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 50 mg/ml 5°C Απροσδιόριστο
22 Ημέρα
1814
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B

Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 12,5 mg/ml 35°C Απροσδιόριστο
12 Ώρα
4247
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+

Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 12,5 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
72 Ώρα
4247
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+

Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 25 mg/ml 35°C Απροσδιόριστο
12 Ώρα
4247
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+

Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 25 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
72 Ώρα
4247
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+

Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
604
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
604
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών


  Mentions Légales