Senaste uppdateringen :
08/05/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 4667  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Hebei - The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China
Författare : Ping L, juan H, Li R-L, Feng Z-Y, Zhou X-J, Liu M-F, Jing B, Jian L.
Titel : Stability of Hydromorphone Hydrochloride and Morphine under Different Clinical Infusion Conditions.
Hänvisningar : Int J Pharm Pharm Sci ;81(6):1140-114 2019

Evidensgrad : 
Evidensnivå D
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 
Stabilitetsindikerande förmåga är otillräckligt bedömd

Förteckning över substanser
InjektionHydromorphone hydrochloride Analgetikum
InjektionMorphine hydrochloride Analgetikum
Stabilitet i blandningar
Glas Natriumklorid 0,9 % 25°C Ej angiven
Injektion Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injektion Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dag
Glas Natriumklorid 0,9 % 37°C Ej angiven
Injektion Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injektion Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dag
Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 25°C Ej angiven
Injektion Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injektion Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dag
Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 37°C Ej angiven
Injektion Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injektion Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dag
Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 25°C Ej angiven
Injektion Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
Injektion Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
15 Dag
Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 37°C Ej angiven
Injektion Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injektion Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dag

  Mentions Légales