Τελευταία ενημέρωση :
18/04/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4667  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Hebei - The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China
Συγγραφείς : Ping L, juan H, Li R-L, Feng Z-Y, Zhou X-J, Liu M-F, Jing B, Jian L.
τίτλος : Stability of Hydromorphone Hydrochloride and Morphine under Different Clinical Infusion Conditions.
αριθμός : Int J Pharm Pharm Sci ;81(6):1140-114 2019

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Η ικανότητα σταθερότητας προσδιορίζεται ανεπαρκώς

Καταστάσεις
ΕνέσιμοHydromorphone hydrochloride Αναλγητικό
ΕνέσιμοMorphine hydrochloride Αναλγητικό
Σταθερότητα σε μίγματα
Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 25°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Ενέσιμο Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ημέρα
Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 37°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Ενέσιμο Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ημέρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 25°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Ενέσιμο Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ημέρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 37°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Ενέσιμο Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ημέρα
Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 25°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
Ενέσιμο Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
15 Ημέρα
Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 37°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Ενέσιμο Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ημέρα

  Mentions Légales