Ostatnia aktualizacja :
08/05/2024
Bibliografia   Bibliografia 4667  
Typ : Czasopismo

Zespoły badawcze : Hebei - The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China
Autorzy : Ping L, juan H, Li R-L, Feng Z-Y, Zhou X-J, Liu M-F, Jing B, Jian L.
Tytuł : Stability of Hydromorphone Hydrochloride and Morphine under Different Clinical Infusion Conditions.
Numer : Int J Pharm Pharm Sci ;81(6):1140-114 2019

Poziom wiarygodności : 
Poziom wiarygodności D
Stabilność fizyczną : 
Badanie wizualne 
Stabilność chemiczna : 
Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem UV
Trwałość zdefiniowana jako 90% stężenia początkowego
Inne metody : 
Pomiar pH 
Komentarze : 
Stabilność wskazująca na możliwość niewłaściwego oszacowania

Listy
InjekcjeHydromorphone hydrochloride Przeciwbólowy
InjekcjeMorphine hydrochloride Przeciwbólowy
Trwałość w mieszaninie
Szkło Chlorek sodu 0,9% 25°C Nie wyszczególniony
Injekcje Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekcje Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dzień
Szkło Chlorek sodu 0,9% 37°C Nie wyszczególniony
Injekcje Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekcje Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dzień
Polichlorek winylu Chlorek sodu 0,9% 25°C Nie wyszczególniony
Injekcje Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekcje Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dzień
Polichlorek winylu Chlorek sodu 0,9% 37°C Nie wyszczególniony
Injekcje Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekcje Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dzień
Polietylen Chlorek sodu 0,9% 25°C Nie wyszczególniony
Injekcje Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
Injekcje Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
15 Dzień
Polietylen Chlorek sodu 0,9% 37°C Nie wyszczególniony
Injekcje Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekcje Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dzień

  Mentions Légales