Poslední aktualizace :
15/04/2024
Odkazy   Odkazy 4667  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Hebei - The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China
Autor : Ping L, juan H, Li R-L, Feng Z-Y, Zhou X-J, Liu M-F, Jing B, Jian L.
Titul : Stability of Hydromorphone Hydrochloride and Morphine under Different Clinical Infusion Conditions.
Référence : Int J Pharm Pharm Sci ;81(6):1140-114 2019

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky D
Fyzikální stabilita : 
Vzhled 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Stabilita stanovena s 90% původní koncentrace
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 
Indikační kapacita stability nedostatečně ohodnocena

Seznamy
InjekceHydromorphone hydrochloride Analgetikum
InjekceMorphine hydrochloride Analgetikum
Stabilita směsí
Sklo Chlorid sodný 0,9% 25°C Nespecifikováno
Injekce Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekce Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Den
Sklo Chlorid sodný 0,9% 37°C Nespecifikováno
Injekce Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekce Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Den
Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 25°C Nespecifikováno
Injekce Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekce Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Den
Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 37°C Nespecifikováno
Injekce Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekce Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Den
Polyethylen Chlorid sodný 0,9% 25°C Nespecifikováno
Injekce Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
Injekce Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
15 Den
Polyethylen Chlorid sodný 0,9% 37°C Nespecifikováno
Injekce Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekce Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Den

  Mentions Légales