Siste oppdatering :
28/02/2024
Referanser   Referanser 4667  
Type : Journal

Forskerteamet : Hebei - The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China
Forfattere : Ping L, juan H, Li R-L, Feng Z-Y, Zhou X-J, Liu M-F, Jing B, Jian L.
Tittel : Stability of Hydromorphone Hydrochloride and Morphine under Different Clinical Infusion Conditions.
Nummer : Int J Pharm Pharm Sci ;81(6):1140-114 2019

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad D
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 
Stabilitetsindikerende evne utilstrekkelig vurdert

Lister
InjeksjonHydromorphone hydrochloride Analgetika
InjeksjonMorphine hydrochloride Analgetika
Stabilitet i blandinger
Glass Natriumklorid 0,9 % 25°C Ikke angitt
Injeksjon Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injeksjon Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dag
Glass Natriumklorid 0,9 % 37°C Ikke angitt
Injeksjon Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injeksjon Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dag
Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 25°C Ikke angitt
Injeksjon Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injeksjon Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dag
Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 37°C Ikke angitt
Injeksjon Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injeksjon Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dag
Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 25°C Ikke angitt
Injeksjon Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
Injeksjon Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
15 Dag
Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 37°C Ikke angitt
Injeksjon Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injeksjon Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dag

  Mentions Légales