Последно актуализиране :
08/05/2024
Библиография   Библиография 4667  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Hebei - The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China
Автори : Ping L, juan H, Li R-L, Feng Z-Y, Zhou X-J, Liu M-F, Jing B, Jian L.
Заглавие : Stability of Hydromorphone Hydrochloride and Morphine under Different Clinical Infusion Conditions.
Референция : Int J Pharm Pharm Sci ;81(6):1140-114 2019

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност D
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Неадекватно оценена способност да показва стабилност

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенHydromorphone hydrochloride Аналгетик
Инжекция/ИнжекционенMorphine hydrochloride Аналгетик
Стабилност на смеси
Стъкло Sodium chloride 0,9% 25°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ден
Стъкло Sodium chloride 0,9% 37°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ден
Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 25°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ден
Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 37°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ден
Полиетилен Sodium chloride 0,9% 25°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
15 Ден
Полиетилен Sodium chloride 0,9% 37°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ден

  Mentions Légales