Poslední aktualizace :
08/05/2024
Bibliografija   Bibliografija 4667  
Tipas : Žurnalas

Mokslinių tyrimų Komandos : Hebei - The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China
Autoriai : Ping L, juan H, Li R-L, Feng Z-Y, Zhou X-J, Liu M-F, Jing B, Jian L.
Pavadinimas : Stability of Hydromorphone Hydrochloride and Morphine under Different Clinical Infusion Conditions.
Numeris : Int J Pharm Pharm Sci ;81(6):1140-114 2019

Įrodymų lygis : 
Bandymo lygis D
Fizinis stabilumas : 
Išvaizda 
Cheminis stabilumas : 
Didelio našumo skysčio chromatografija – UV aptikimas
Stabilumas nustatytas esant 90 % pradinės koncentracijos
Kiti metodai : 
PH matavimas 
Komentarai : 
Nepakankamai įvertinta indikacinė stabilumo savybė

Junginių sąrašas
ĮpurškimasHydromorphone hydrochloride Analgetikas
ĮpurškimasMorphine hydrochloride Analgetikas
Mišinių stabilumas
Stiklas Natrio chloridas 0,9% 25°C Nenurodyta
Įpurškimas Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Įpurškimas Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Diena
Stiklas Natrio chloridas 0,9% 37°C Nenurodyta
Įpurškimas Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Įpurškimas Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Diena
Polivinilchloridas Natrio chloridas 0,9% 25°C Nenurodyta
Įpurškimas Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Įpurškimas Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Diena
Polivinilchloridas Natrio chloridas 0,9% 37°C Nenurodyta
Įpurškimas Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Įpurškimas Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Diena
Polietilenas Natrio chloridas 0,9% 25°C Nenurodyta
Įpurškimas Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
Įpurškimas Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
15 Diena
Polietilenas Natrio chloridas 0,9% 37°C Nenurodyta
Įpurškimas Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Įpurškimas Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Diena

  Mentions Légales