Posledná aktualizácia :
15/04/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4667  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Hebei - The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China
Autori : Ping L, juan H, Li R-L, Feng Z-Y, Zhou X-J, Liu M-F, Jing B, Jian L.
Titul : Stability of Hydromorphone Hydrochloride and Morphine under Different Clinical Infusion Conditions.
Référence : Int J Pharm Pharm Sci ;81(6):1140-114 2019

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov D
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Schopnosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotenáosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotená

Zoznam zlúčenín
InjekciaHydromorphone hydrochloride Analgetikum
InjekciaMorphine hydrochloride Analgetikum
Stabilita v zmesiach
Sklo 0,9% chlorid sodný 25°C Nešpecifikované
Injekcia Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekcia Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dní
Sklo 0,9% chlorid sodný 37°C Nešpecifikované
Injekcia Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekcia Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dní
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 25°C Nešpecifikované
Injekcia Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekcia Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dní
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 37°C Nešpecifikované
Injekcia Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekcia Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dní
Polyetylén 0,9% chlorid sodný 25°C Nešpecifikované
Injekcia Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
Injekcia Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
15 Dní
Polyetylén 0,9% chlorid sodný 37°C Nešpecifikované
Injekcia Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Injekcia Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Dní

  Mentions Légales